Планування собівартості продукції, призначеної на експорт

Мета роботи: вивчення ключових засад бюджетного планування на підприємстві шляхом формування калькуляції собівартості продукції та її ціни в умовах здійснення…

Аудит – шпаргалки для екзамену

Аудиторська діяльність Аудиторська діяльність включає в себе організаційне і методичне забезпечення аудиту, практичне виконання аудиторських перевірок (аудит) та надання інших…

АУДИТ – навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Аудит», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Облік і аудит»….

Аудит: Навчальний посібник

У навчальному посібнику вперше розкривається система організації і проведення аудиту в умовах застосування в Україні нового Плану рахунків, національних положень…

Закон України про страхування (pdf)

Цей Закон регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств,…

Державне регулювання економіки (конспект лекцій)

Державне регулювання економіки – конспект лекцій для базового напряму 6.0501 “Економіка і підприємництво” усіх форм навчання: О.О. Жовтенецька. – Львів:…

Статистика міжнародної торгівлі Венесуели

У даній лабораторній роботі ми провели порівняльний аналіз показників міжнародної торгівлі двох країн – України і Венесуели – за період…

Міжнародна статистика фінансів України та Уругваю

В даній лабораторній роботі було розраховано основні показники платіжного балансу України і Уругваю за 1998 – 2008 роки, представлено динаміку…

Структура фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів

Звітність – це система узагальнених і взаємопов’язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Для…

Тести з мікроекономіки (ч.2)

1. Мікроекономіка вивчає: a) прийняття раціональних економічних рішень; b) ціноутворення на товари та послуги; c) ефективний розподіл ресурсів; d) все…