Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підручник)

У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, етапи його реалізації, місце в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах, розкрито проблеми, пов’язані із його застосуванням. Докладно охарактеризовано механізми здійснення основних етапів бюджетування зовнішньоекономічної діяльності як управлінської технології (бюджетного планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання). Висвітлено зарубіжний досвід та виокремлено особливості здійснення бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на вітчизняних підприємствах.
Навчальний посібник рекомендується для студентів економічних спеціальностей напрямків “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”, аспірантів, викладачів, науковців, підприємців, менеджерів, економістів, фінансистів та інших фахівців.

ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
Тема 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………….. 5
1.1. Сутність та роль бюджетування на підприємстві……………………………………………………. 5
1.2. Зовнішньоекономічна діяльність як об’єкт бюджетування……………………………………… 20
1.3. Місце бюджетування у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю
підприємства ……………………………………………………………………………………………………………… 22
1.4. Комп’ютеризація бюджетування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві.. 28
Тема 2. БЮДЖЕТНЕ ПЛАНУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ…………………………………………………………………………
33
2.1. Принципи та етапи бюджетного планування зовнішньоекономічної діяльності на
підприємстві………………………………………………………………………………………………………………. 33
2.3. Нормативні засади розроблення бюджетів на підприємстві……………………………………. 51
2.4. Технологія розроблення бюджетів підприємства в умовах зовнішньоекономічної
діяльності…………………………………………………………………………………………………………………….. 59
2.5. Формування бюджетів зовнішньоекономічної діяльності підриємства з урахуванням
фактору ризику…………………………………………………………………………………………………………… 77
Тема 3. БЮДЖЕТНЕ ОРГАНІЗУВАННЯ ТА МОТИВУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВІ……………………… 82
3.1. Бюджетне організування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві…………… 82
3.2. Бюджетне мотивування зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві…………….. 85
Тема 4. БЮДЖЕТНЕ КОНТРОЛЮВАННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА………………………….. 87
4.1. Базові положення щодо здійснення бюджетного контролювання та регулювання
зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві……………………………………………………….. 87
4.2. Контролювання та регулювання бюджетних показників……………………………………….. 90
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ……………………………………………………………………………………. 104
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………………….. 109
Додаток А. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність”………………………………. 116
Додаток Б. Положення про бюджетний комітет ………………………………………………………….. 140
Додаток В. Наказ про впрвадження системи бюджетування на підприємстві………………… 142
Додаток Д. Міжнародні правила тлумачення торговельних термінів INCOTERMS-2000. 143
Додаток Е. Класифікатор іноземної валюти…………………………………………………………………. 186

Кузьмін О.Є., Мельник О.Г., Ноджак Л.С.
К 893 Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч.
посібник. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська
політехніка”, 2006. – с.

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь