Регулювання ЗЕД в Україні

Регулювання ЗЕД України здійснюється:

– державою в особи її органів в межах їх компетенції;
– недержавними органами управління економікою;
– самими суб’єктами ЗЕД.

Органами державного регулювання ЗЕД є:
– Верховна Рада;
– Кабінет Міністрів;
– Національний банк;
– Міністерство зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі;
– Державна митна служба;
– Експортно-імпортний банк;
– Центральне статистичне управління;
– Міністерство іноземних справ;
– податкові відомства.

Держава застосовує правові, адміністративні та економічні методи регулювання ЗЕД

Правове регулювання ЗЕЗ включає:
– розробку та прийняття нормативної бази в Україні та виконання норм міжнародного права;
– приєднання України до міжнародних організацій та конвенцій;
– укладання міждержавних угод; (договори про торгівлю та угоди про ліквідацію подв. оподаткування)

Адміністративне регулювання зовнішніх зв’язків здійснюються за допомогою таких важелів, як:
– реєстрація суб’єктів зовнішньоекономічних відносин;
– реєстрація зовнішньоекономічних контрактів;
– розробка системи нетарифного регулювання ЗЕЗ;
– митне регулювання;
– оперативне регулювання ЗЕД; ( з метою збалансованого розвитку ЗЕЗ і удосконалення інструментів реалізації зовнішньоекономічної політики країни в особливих випадках застосовують заходи оперативного регулювання ЗЕД,а саме: тимчасове зупинення ЗЕД та застосування індивідуального ліцензування за порушення чинного законодавства України у сфері зовнішньоекономічних відносин).

До економічних регуляторів належать:
– розробка і встановлення податків у сфері зовнішніх зносин;
– затверджений порядок нагромадження і використання валютних коштів суб’єктів ЗЕД;
– система розрахунків та кредитування експортно-імпортних відносин;

Залишити відповідь