Бюджетування

Відповіді на 194 контрольних запитання для самоконтролю чи підготовки до екзамену: 1. Розкрийте передумови виникнення бюджетування на теренах країн колишнього…

Місце бюджетування у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Місце бюджетування у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (лекція) Управління зовнішньоекономічною діяльністю організації доцільно розглядати як конкретну функцію менеджменту (конкретний…

Розроблення основних бюджетів підприємства в умовах ЗЕД

Мета роботи: набуття студентами практичних навичок з управління витратами на підприємстві шляхом розроблення планів-графіків, кошторисів та інших планових документів для…

Діагностика фінансового стану та ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства

Мета роботи: вивчення основних аспектів проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках ЗЕД на підставі здійснення діагностики його фінансово…

Діагностика використання основних фондів підприємства в умовах здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності

Мета роботи: засвоєння студентами техніки економічного оцінювання проектів на підприємствах з метою виявлення оптимальних шляхів розвитку та можливостей розширення у…

Бюджетні системи

Конспект на тему бюджетних систем (pdf): Причини, що зумовили необхідність впровадження бюджетних систем чи їх елементів на вітчизняних підприємствах Результати…

Мікроекономіка

Мікроекономіка: конспект лекцій. Тема 1. Вступ до курсу мікроекономіки 1.1. Предмет мікроекономіки 1.2. Економічний вибір 1.3. Інструментарій мікроекономіки Тема 2….

Міжнародні економічні відносини (pdf)

У навчальному посібнику розглядається структура, основні тенденції та особливості сучасного розвитку міжнародних економічних відносин, механізм та специфіка їх реалізації. Міжнародні…

Політична Економія (Курс лекцій)

Курс лекцій із дисципліни «Політична економія» підготовлений для теоретичної і практичної підготовки для студентів базових напрямів 6.0501 «Економіка і підприємництво»,…

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (розрахунки в excel)

Впровадження та реалізація бюджетування на багатьох підприємствах пов’язані зі значними труднощами, у тому числі й зумовленими нерозумінням працівниками сутності та…