Міжнародні економічні відносини (навчальний посібник doc)

У навчальному посібнику розглядається структура, основні тенденції та особливості сучасного розвитку міжнародних економічних відносин, механізм та специфіка їх реалізації. Міжнародні економічні відносини розглянуті у тісному зв’язку з міжнародною економікою.
Для студентів економічних спеціальностей та інших осіб, що цікавляться питаннями міжнародних економічних відносин.

Зміст.
ЗМІСТ 4
ПЕРЕДМОВА 6
РОЗДІЛ 1. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ: БАЗОВІ
ПОНЯТТЯ, ТЕОРІЯ І ГОСПОДАРСЬКА ПРАКТИКА.. 8
1.1. МІЖНАРОДНИЙ ПОДІЛ ПРАЦІ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 8
1.1.1. СУТЬ ТА ФАКТОРИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 8
1.1.2. ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ 9
1.1.3. ФОРМИ І НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ І КООПЕРУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА 11
1.1.4. ПРОБЛЕМИ УЧАСТІ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНОМУ ПОДІЛІ ПРАЦІ 14
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ : 15
1.2. СВІТОВИЙ РИНОК ТА СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 16
1.2.1. СТАНОВЛЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ 16
1.2.2. ХАРАКТЕРНІ РИСИ СВІТОВОГО РИНКУ 18
1.2.3.МІЖНАРОДНИЙ РУХ ТОВАРІВ, ЯК ОЗНАКА СВІТОВОГО РИНКУ 19
1.2.4.СУЧАСНЕ СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО 22
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 25
1.3. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА 26
1.3.1. ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 26
1.3.2 СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ 29
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ : 32
1.4. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ У СВІТОВОМУ
ГОСПОДАРСТВІ 33
1.4.1. З ІСТОРІЇ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 33
1.4.2. ВИДИ ТА ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНИХ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 34
1.4.3. РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН У ВИРІШЕННІ ГЛОБАЛЬНИХ ЕКОНОМІЧНИХ
ПРОБЛЕМ СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА 35
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 36
1.5. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ 37
1.5.1. СУТЬ, ВИДИ ТА ПОКАЗНИКИ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ 37
1.5.2. ДИНАМІКА ТА ТЕНДЕНЦІЇ СВІТОВОЇ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ 40
1.5.3. ТИПИ ЗОВНІШНЬОТОРГІВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВ 41
1.5.4. ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТЕКЦІОНІСТСЬКОЇ ПОЛІТИКИ 44
1.5.5. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 47
1.5.6. ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ 54
1.5.7. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ 56
МЕРКАНТИЛІСТСЬКА ТА НЕОМЕРКАНТИЛІСТСЬКА ТЕОРІЇ 56
КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 102

Козик В.В., Панкова Л.А., Даниленко Н.Б. Міжнародні економічні відносини: Навч. Посібник.-Львів. “Оксарт”, 1998.

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *