Достовірність бухгалтерської інформації

Достовірність бухгалтерської інформації – означає, що інформація повинна бути правдиво подана, її легко можна перевірити і вона повинна мати нейтральний характер. Достовірність інформації – це відсутність суттєвих помилок та упередженості і відображення дійсного стану справ.

Наявність достовірної інформації дозволяє підвищити ефективність функціонування ринку капіталу і дає можливість оцінювати і прогнозувати наслідки різних економічних рішень. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності підприємство, установа проводить інвентаризацію майна, коштів і фінансових зобов’язань. Відповідальність за її організацію несе керівник підприємства чи установи.

Достовірність бухгалтерської інформації перевіряють аудиторські фірми, підтверджуючи, що бухгалтерська звітність достовірно і точно відбиває фінансове становище організації.

Залишити відповідь