Міжнародні економічні відносини (pdf)

Політична Економія (Курс лекцій)

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (розрахунки в excel)

Еволюція форми міжнародного бізнесу

Консерватизм в оцінці інвестицій

Формування бюджету доходів та витрат підприємства в умовах здійснення імпортних операцій

Управління грошовими потоками на засадах розроблення бюджету руху грошових коштів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Планування собівартості продукції, призначеної на експорт

Аудит – шпаргалки для екзамену

АУДИТ – навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни