Міжнародне економічне право (підручник)

Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права.
На основі аналізу міжнародно-правових актів та практики їх застосування розглядаються принципи міжнародного економічного права, характеризується правовий статус держав, міжнародних організацій та інших учасників міждержавного економічного співробітництва, з’ясовуються питання міжнародного торговельного, міжнародного валютного, міжнародного транспортного права та ін.
Значна увага приділяється висвітленню діяльності України як повноправного суб’єкта міжнародних економічних відносин.
Для студентів юридичних та економічних вузів і факультетів, науковців, працівників державного апарату, господарських керівників.

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Розділ 1. Поняття та предмет міжнародного економічного права 9
1. Міжнародні економічні відносини, їх зміст і значення 9
2. Україна як суб’єкт міжнародного економічного співробітництва 12
3. Поняття міжнародного економічного права 22
4. Система міжнародного економічного права 25
Розділ 2. Гармонізація законодавства України з міжнародним економічним правом 27
1. Загальні питання гармонізації 27
2. Зближення Європейського права із законодавством України 32
3. Гармонізація законодавства України з правом
Європейського Союзу 36
Розділ 3. Джерела міжнародного економічного права 43
1. Поняття та система джерел міжнародного економічного
права 43
2. Міжнародні економічні договори — основне джерело МЕП 44
3. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права 45
Розділ 4. Принципи міжнародного економічного права 48
1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права 48
2. Характеристика основних (загальних) принципів міжнародного економічного права 51
3. Характеристика спеціальних принципів міжнародного економічного права 56
Розділ 5. Держави як суб’єкти міжнародного економічного права 61
1. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права 61
2. Імунітет держави 66
Розділ 6. Міжнародні економічні організації 68
1. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий
статус 68
2. Міжнародні економічні організації в системі ООН 73
3. Європейське економічне співтовариство та Європейський Союз у системі міжнародних економічних відносин 79
4. Рада Економічної Взаємодопомоги в системі та історії міжнародного економічного співробітництва 84
5. Регіональні економічні організації на пострадянському просторі 87
Розділ 7. Транснаціональні корпорації (ТНК) і міжнародно-правове регулювання їхньої діяльності 98
1. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин 98
2. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК 100
Розділ 8. Міжнародні економічні договори 104
1. Поняття та значення міжнародних економічних договорів 104
2. Правове регулювання відносин у межах міжнародних економічних договорів 108
3. Види міжнародних економічних договорів 112
4. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних договорів 118
5. Міжнародні економічні договори між державами
та міжнародними економічними організаціями 126
Розділ 9. Забезпечення виконання міжнародних економічних договорів 130
1. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів 130
2. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають
у межах міжнародних економічних договорів 132
3. Міжнародний арбітраж — один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів 135
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
Розділ 10. Міжнародне торговельне право 139
1. Міжнародне торговельне право — складова міжнародного економічного права 139
2. Принципи міжнародної торгівлі 140
3. Міжнародні торговельні договори (угоди) 141
4. Порядок укладення договору міжнародної купівлі-продажу товарів 151
5. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація 152
6. Міжнародні товарні організації 157
Розділ 11. Міжнародне митне право 171
1. Поняття міжнародного митного права 171
2. Джерела міжнародного митного права 173
3. Організаційно-правові форми міжнародного митного співробітництва 176
Розділ 12. Міжнародне валютне право 181
1. Поняття та джерела міжнародного валютного права 181
2. Організаційно-правовий механізм міжнародної валютної системи 184
3. Організація валютно-кредитних відносин 187
Розділ 13. Міжнародне інвестиційне право 189
1. Сутність міжнародного інвестиційного права та його джерел 189
2. Міжнародно-правове регулювання іноземних інвестицій 191
3. Міжнародні договори як джерело інвестиційного права 203
Розділ 14. Міжнародне транспортне право 210
1. Поняття та джерела міжнародного транспортного права 210
2. Правове регулювання міжнародних морських перевезень 211
3. Правове регулювання міжнародних річкових перевезень 214
4. Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень 216
5. Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень 217
6. Правове регулювання повітряних перевезень 218
Розділ 15. Міжнародно-правове регулювання промислового, сільськогосподарського і науково-технічного міжнародного співробітництва 220
1. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі промисловості 220
2. Міжнародно-правовий механізм регулювання співробітництва в галузі сільського господарства 223
3. Міжнародно-правове регулювання міжнародного
науково-технічного співробітництва 225
Законодавство України та його роль в організації і здійсненні міжнародного економічного і зовнішньоекономічного співробітництва 230
Розділ 16. Укладання та виконання міжнародних економічних договорів України 230
1. Порядок укладання Україною міжнародних економічних договорів України 230
2. Виконання міжнародних договорів Україною 237
Розділ 17. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 241
1. Значення правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні 241
2. Правові основи зовнішньоекономічної діяльності в Україні 243
3. Загальна характеристика Закону України «Про зовнішньо-економічну діяльність» 245
4. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності 251
5. Органи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності 253
Розділ 18. Правове регулювання митної справи в Україні 256
1. Значення митної діяльності та законодавство про неї 256
2. Державна митна служба та її правовий статус 258
3. Митний кодекс України — основа правового
регулювання митної справи в Україні 262
4. Правове регулювання обкладання митом товарів та інших предметів 270
Розділ 19. Правові питання валютного регулювання 278
1. Загальні положення з питань валютного регулювання 278
2. Правовий режим здійснення операцій з валютними цінностями 281
3. Роль державних органів у сфері валютного регулювання
і валютного контролю 284
Розділ 20. Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні 287
1. Значення інвестицій та їх правове регулювання відповідно до законодавства України 287
2. Сутність Державної програми заохочення іноземних інвестицій в Україні 291
3. Особливості режиму іноземних інвестицій на території України 294
Розділ 21. Законодавство України про правове регулювання вирішення спорів, які виникають у сфері зовнішньоекономічної діяльності 298
1. Загальна характеристика законодавства, що регулює
спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності 298
2. Основні положення Закону України «Про міжнародний комерційний арбітраж» 300
3. Правовий статус Міжнародного комерційного арбітражного суду та Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України 308

Опришко В. Ф.
О 62 Міжнародне економічне право: Підручник. — Видання друге, перероблене і доповнене. — К.: КНЕУ, 2003. — 311 с.

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *