Міжнародний маркетинг: підручник (робоча програма)

У сфері зовнішньоекономічної діяльності трансформується зміст поняття “маркетинг”. Можна виділити декілька етапів розвитку міжнародного маркетингу:

Продаж товару за кордон без подальшого його супроводження. Експортер несе відповідальність перед покупцем лише до моменту продажу і поставки і, як правило, не цікавиться подальшою долею проданого товару.
Експортер систематично обробляє закордонний ринок і пристосовує своє виробництво під його вимоги. При цьому експортер досліджує постійно цей ринок і намагається контролювати весь шлях товару до кінцевого споживача.
Експортер глибоко досліджує ринок і використовує для його оброблення весь набір інструментів маркетингу, а також різні форми зовнішньоекономічних зв’язків: науково-технічний обмін, контрактні виробництва, СП, створення дочірних підприємств тощо, а не лише експорт.
Маркетингова діяльність за кордоном охоплює не лише збут, але й практично всі функціональні сфери діяльності підприємства: постачання, дослідження і розробки, персонал, фінанси та ін. Фактично це ринково орієнтоване управління підприємством в іноземних умовах.
Міжнародний маркетинг властивий транснаціональним корпораціям. У вузькому розумінні міжнародний маркетинг – це комплекс заходів підприємства з реалізації товарів і послуг за межами своєї країни.

Зміст:
1. СУТЬ І ВИДИ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
2. ПЛАНУВАННЯ В МІЖНАРОДНОМУ МАРКЕТИНГУ
3.ПРОЦЕС РОЗРОБКИ КОНЦЕПЦІЇ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ
4. МЕТОДИ ВИХОДУ НА СВІТОВИЙ РИНОК
4.1. макропірамідальна структура
4.2.”парасолькова” структура
4.3. інтергломерат
5.1. делегування повноважень без інвестування
6. ВИБІР ЦІЛЬОВИХ РИНКІВ
7. ПРОДУКТОВО-АСОРТИМЕНТНА ПОЛІТИКА
8. КОНТРАКТНО-ЦІНОВА ПОЛІТИКА
9. ЗБУТОВО-РОЗПОДІЛЬЧА ПОЛІТИКА
10. КОМУНІКАЦІЙНА ПОЛІТИКА

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь