Маркетингове дослідження ринку (курсовий проект)

В даному курсовому проекті проведено ґрунтовне дослідження ринку комп’ютерів. Проаналізовано ринок країн трьох потенційних експортерів. Проведений ретельний аналіз з метою визначення іноземного партнера для однієї з українських компаній, що працює на ринку комп’ютерної техніки. В роботі подано основні положення концепції міжнародного маркетингу, розкрито її суть.

Перехід країни до ринкової економіки вимагає глибокого вивчення теорії використання досвіду, набутого роками іншими високо розвинутими державами та викладеного в системі поглядів під спільною назвою «маркетинг». За оцінками спеціалістів 77% комерційних невдач припадає на маркетингові фактори і лише 23% визначаються технічною недосконалістю виробів.
Практичне оволодіння міжнародним маркетингом, його інтеграція в економічне і господарське життя підвищує ефективність економіки країни в цілому і окремих підприємств різних галузей зокрема.
Метою даного курсового проекту є розкриття основних принципів і форм міжнародної маркетингової діяльності в сучасних умовах, опрацювання необхідних теоретичних аспектів та набуття практичних навиків міжнародної маркетингової діяльності в умовах жорсткої конкуренції на ринку.
Вивчення потенційно привабливих ринків дає змогу виявити ті з них, які забезпечують найвигідніші умови виходу на них та подальшого розгортання там своєї діяльності при умовах, які склалися на момент проведення такої оцінки, а також надають інформацію для побудови перспективних планів щодо подальшої діяльності, виходячи із наявних тенденцій розвитку ринків, що піддаються аналізу.
При експорті необхідність дослідження ринку зумовлена пошуком найбільш привабливого ринку збуту, що характеризувався б перспективою росту ринку, значною ємністю, високою купівельною здатністю споживачів. Перелік таких факторів доцільно встановлювати з огляду на специфіку продукції. При імпорті вивчення ринку спрямоване на пошук найвигідніших контрагентів. Існує ряд параметрів, що дозволяють з-поміж кількох альтернатив обрати саме таких постачальників, співпраця з якими б забезпечила фірму товаром з найкращим співвідношенням показників ціна-якість та ін. характеристик.
Об’єктом дослідження даного курсового проекту є ринок комп’ютерів. Щодня ми спостерігаємо за значними досягненнями світової науки та техніки, намагаємося принаймні, якщо не мати, то хоча б знати про всілякі технічні новинки. Однак, на жаль, українські виробники те так часто зустрічаються серед числа виробників комп’ютерної техніки. У такому сегменті ринку, як комп’ютерна техніка, вітчизняної продукції практично немає. Низькі технології, не конкурентоспроможність не могли не позначитися на цій галузі. Однак, у більшості випадків, комп’ютери, окрім ноутбуків, не імпортуються – складаються в Україні з комплектуючих ( процесори, блоки пам’яті, вінчестери, монітори тощо), вироблених переважно у країнах Південно-Східної Азії (Китай, Тайвань, Сінгапур) та Японії. Різноманіття комп’ютерного комплектування на ринку вражає. Найдинамічніше покращуються позиції ноутбуків (Моїе Воок) – переносні портативні комп’ютери. Безперечне лідерство зберігається за торговими марками Азш, Асег, 8ат§шг§, ТозпіЬа, і Оеіі інші – ПК-блокноти фірм НіІасЬі, Арріе, Техаз іпзгштепіз, Сотра^. Українські компанії займаються в основному імпортом готових ноутбуків. Вони пропонують продукцію кількох торгових марок, однак самі їх не виробляють, оскільки сервіс -складний і дуже дорогий.
Інформація, необхідна для розробки даного курсового проекту, отримується з офіційних джерел: результатів раніше проведених досліджень, офіційних веб-сторінок в Інтернеті, сертифікатів, прайс-листів, повідомлень у засобах масової інформації.

ЗМІСТ
ВСТУП…… …………5
1. Характеристика фірми;…… ……….6
2. Концепція маркетингу;….. ……….8
3. Аналіз внутрішнього ринку України;… …..9
4. Оцінка ринків основних експортерів;…… …….10
5. Обґрунтування вибору форми та методу роботи на зовнішньому ринку;……16
6. Вибір країни-контрагента;…. …..18
7. Аналіз конкурентних матеріалів…. …..19
ВИСНОВОК…… ………23
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ….. ……..24

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
З дисципліни :
”Міжнародний менеджмент”
на тему:
„ Маркетингове дослідження ринку ”

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *