Міжнародний облік ЗЕД (конспект лекцій)

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то такий облік називається господарським.

Список тем:
6. Основні ознаки міжнародних стандартів обліку
11. Визначення обліку та його користувачів в зарубіжних країнах
12. Історичні етапи становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку:
16. Облік товарно-матеріальних запасів.
13. Міжнародні принципи та системи обліку.
15. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів
17. Фінансові звіти як кінцевий продукт облікової системи
18.Облік та контроль касових операцій і грошей у касі
20. Регулювання ЗЕД в Україні
30. Користувачі фінансової та управлінської звітності.
21. Предмет та об‘єкти обліку та аналізу ЗЕД
24. Суб’єкти ЗЕД в Україні
22. Основні завдання обліку ЗЕД:
31. Значущість бухгалтерської інформації.
32. Достовірність бухгалтерської інформації.
23. Принципи здійснення ЗЕД в Україні
27. Поняття та функції договору
28. Зміст та структура зовнішньоекономічного контракту
29. Види валюти
33. Припущення у фінансовій звітності.
36. Інвестиція
34. На скільки груп діляться активи?
37. Пасив балансу
39. У який спосіб погашаються зобов’язання?
35. Яким трьом умовам має відповідати об’єкт, щоб рахувати активи?
40. Для чого здійснюється зворотній викуп акцій.
38. Короткострокові і довгострокові зобов’язання.
41. Власний капітал в більшості країн
42. Призначення звіту про прибутки і збитки.
47. Чим відрізняється вексель від облігації?
43. Форми фінансової звітності.
44. Що таке операційна, інвестиційна, фінансова діяльності?
46. Яка послідовність складання фінансових звітів?
45. Які і скільки складових Звіту про рух грошових коштів?
50. Системи (методи) обліку товарно-матеріальних запасів
48. Види цінних паперів
25. Види посередників у ЗЕД.
19. Оцінка і відображення ТМЗ у балансі
56, 57. Переваги і недоліки безперервної і періодичної систем обліку ТМЗ
51.Облік у векселедавця (емітента) та векселедержателя (ремітента)
39. У який спосіб погашаються зобов’язання?
41. Що таке власний капітал?
53. Що таке запаси
56, 57. Переваги і недоліки безперервної і періодичної систем обліку ТМЗ
55. Які методи обліку ТМЗ впливають на прибуток
44. Що таке операційна, інвестиційна, фінансова діяльності?
60. Що таке НА, як вони обліковуються?
59. Що входить в поняття первинної оцінки ТМЗ?
58. Які витрати включаються на придбання ТМЗ?
4. Переваги і недоліки уніфікації обліку

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь