Облік ЗЕД (конспект лекцій)

За кордоном бухгалтерський облік часто називають основою бухгалтерського обліку і вважають мовою ділової активності. Він широко використовується в діловому світі для опису взаємовідносин між різними організаціями, установами, капіталами, фірмами тощо , а його термінами і поняттями оперують менеджери, власники, інвестори, банкіри, юристи, бухгалтери. Облік за рубежем трактується як інформаційна система, яка вимірює, опрацьовує і передає фінансову інформацію про господарський об’єкт, який пізнається і досліджується користувачами для обґрунтування вибору альтернативного використання отриманих результатів економічною діяльністю. Сутність обліку у зарубіжних країнах полягає в тому, що він ведеться згідно з інтересами власників приватної власності та захищає їхні господарські позиції у діловому світі. Крім того вони використовують його як своєрідний інструмент, який дає змогу детально досліджувати та аналізувати явища, процеси, що є на окремому підприємстві, та на базі цього матеріалу приймати відповідні управлінські рішення.

Список тем:
1.Сутність обліку у зарубіжних країнах.
2.Причини впровадження обліку.
3.Розбіжності підходів та принципів у різних країнах
4.Пераваги і недоліки уніфікації обліку
5.Міжнар організації, що займаються уніфікафією обліку
6.Основні ознаки міжнародних стандартів обліку
7. структура фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів
9.Сутність та характеристика митних платежів
10.Характеристика бухг. систем на національному і міжнаціональному рівнях
11.Визначення обліку та його користувачі в зарубіжних країнах
12.Історичні етапи становлення міжнародної системи бухгалтерського обліку
13.Міжнародні принципи та системи обліку
14.Документальне оформлення і облік операцій по банківських рахунках
15.Ваучерна с-ма обліку і контролю грошових коштів
16.Облік товаро-матеріальних цінностей:
17.Фінансові звіти як кінцевий продукт облікової системи
18.Облік та контроль касових операцій і грошей у касі
19.Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів у балансі.
20.Регулювання ЗЕД в Україні
21.Предмет та об’єкти обліку і аналізу ЗЕД
22.Основні завдання обліку ЗЕД
23.Принципи здійснення ЗЕД в Україні.
24.Суб’єкти ЗЕД в Україні.
27. Поняття та функції договору
28. Зміст та структура зовнішньоекономічного контракту
29. Валюта
30.Користувачі фінансової і управлінської звітності.
35. Яким трьом умовам повинен відповідати об’єкт що відноситись до активу?
36.Інвестиції
37.Пасив
39. Пасив
40. для чого здійснюється зворотній викуп акцій
41. Що таке власний капітал?
42. Призначення звіту про прибутки та збитки
43.Які форми фінансових звітів ви знаєте?:
44.Що таке операційна, інвестиційна, і фінансова діяльність
45.Які і скільки складових звіту про рух грошових коштів?
46.Послідовність складання фінансової звітності.
48. Які види цінних паперів ви знаєте?

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь