Міжнародне економічне право – список питань до екзамену

Список питань:
1. Міжнародні економічні відносини. Їх зміст і значення.
2. Поняття міжнародного економічного права
3. Система міжнародного економічного права
4. Джерела міжнародного економічного права
5. Принципи міжнародного економічного права
6. Правовий статус держави як суб’єкта міжнародного економічного права
7. Поняття міжнародної економічної організації та її правовий статус
8. Міжнародні економічні організації в системі ООН
9. Питання статистики в ООН
10. Статистичні підрозділи ООН
11. Статистичні функції Організації економічного співробітництва та розвитку
12. Статистичне бюро Європейського співтовариства
13. Європейські співтовариства та Європейський союз у системі міжнародних економічних зв’язків
14. Принципи, що регулюють ринок Співтовариства
15. Принципи, що регулюють правопорядок Співтовариства
16. Принципи, що регулюють відносини відповідальності між державами та Співтовариством
17. Принципи, що регулюють застосування актів Співтовариства у правових системах держав-членів
18. Положення про «ненадання допомоги» у законодавстві Європейського товариства
19. ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин
20. Міжнародно-правове регулювання діяльності ТНК
21. Поняття та значення міжнародних економічних договорів
22. Види міжнародних економічних договорів
23. Міжнародно-правове регулювання порядку укладення міжнародних економічних догово-рів
24. Міжнародні економічні договори між державами та міжнародними економічними органі-заціями
25. Правові основи забезпечення виконання зобов’язань міжнародних економічних договорів
26. Засоби забезпечення вирішення спорів, що виникають у межах міжнародних економічних договорів
27. Міжнародний арбітраж – один із засобів розв’язання міжнародних економічних спорів
28. Міжнародне торговельне право – складова міжнародного економічного права
29. Принципи міжнародної торгівлі
30. Міжнародні торговельні договори (угоди)
31. Світова організація торгівлі як міжнародна економічна організація

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *