Облік та аудит (конспект лекцій)

Облік та аудит (конспект лекцій): 1. Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. 2. Методика розрахунку амортизації основних засобів. 3.Облік амортизації…

Економіка Греції

Греція – країна з відносно розвиненою промисловістю. Значного розвитку набули металургія, нафтохімія, енергетика. Однак основними галузями промисловості залишаються текстильна і…

Міжнародне страхування (конспект лекцій)

Міжнародне страхування (конспект лекцій): Тема 1. МІЖНАРОДНІ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 1.1 Поняття страхових послуг та їх класифікація…

Економіка Ірландії залежить від англійського капіталу

Економіка Ірландії як і раніше в значній мірі залежить від англійського капіталу, якому належать багато промислових підприємств. Більше половини експорту…

Індустріально-аграрна економіка Польщі

Сучасна Польща – індустріально-аграрна держава. За обсягом промислової продукції вона вийшла на десяте місце в світі. Розширено традиційні галузі промисловості:…

Страхування міжнародних перевезень

Страховими ризиками при страхуванні інвестицій є такі ризики, які призводять до: часткової або повної втрати (неповернення) інвестиції; неодержання (недоодержання) запланованого…

Оливкова олія – двигун економіки Туреччини

У Туреччині щороку виробляється понад 15 млн. тонн оливкової олії. При цьому в районі 70 відсотків сирого продукту експортується в…

Аудит відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти і визначення курсової різниці

МЕТА: ознайомитись із особливостями здійснення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі/продажу іноземної валюти і визначення курсової різниці….

Міжнародне економічне право (конспект лекцій) /частина 2/

Міжнародне економічне право (конспект лекцій): 1. Міжнародне торговельне право-складова міжнародного економічного права. 2. Принципи міжнародної торгівлі. 3. Міжнародні торговельні договори…

Міжнародна економіка англійською мовою (International Economy – конспект лекцій)

1. THE GLOBAL ECONOMY 1. Світова економіка 2.International products markets 2. Міжнародні ринки товарів 3. International currency market 3. Міжнародний…