Економіка Австрії

Австрія - індустріально-аграрна країна з розвиненою промисловістю і інтенсивним сільським господарством. Близько 25% промислової продукції дає державний сектор. Однак панує в економіці приватний капітал...

Облік та аудит (конспект лекцій)

Облік та аудит (конспект лекцій): 1. Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. 2. Методика розрахунку амортизації основних засобів. 3.Облік амортизації основних засобів 4. Облік...

Економіка Греції

Греція - країна з відносно розвиненою промисловістю. Значного розвитку набули металургія, нафтохімія, енергетика. Однак основними галузями промисловості залишаються текстильна і харчова, де зайнято найбільше...

Міжнародне страхування (конспект лекцій)

Міжнародне страхування (конспект лекцій): Тема 1. МІЖНАРОДНІ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 1.1 Поняття страхових послуг та їх класифікація 1.2 Реалізація міжнародних страхових...

Економіка Ірландії залежить від англійського капіталу

Економіка Ірландії як і раніше в значній мірі залежить від англійського капіталу, якому належать багато промислових підприємств. Більше половини експорту Ірландії направляється до Великобританії....

Індустріально-аграрна економіка Польщі

Сучасна Польща - індустріально-аграрна держава. За обсягом промислової продукції вона вийшла на десяте місце в світі. Розширено традиційні галузі промисловості: паливно-енергетична, текстильна, харчова. Побудовані...

Страхування міжнародних перевезень

Страховими ризиками при страхуванні інвестицій є такі ризики, які призводять до: часткової або повної втрати (неповернення) інвестиції; неодержання (недоодержання) запланованого прибутку від інвестиції; ліквідації...

Аудит відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти і визначення курсової різниці

МЕТА: ознайомитись із особливостями здійснення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі/продажу іноземної валюти і визначення курсової різниці. ЗВІТ про виконання ЛАБОРАТОРНОЇ...

Міжнародне економічне право (конспект лекцій) /частина 2/

Міжнародне економічне право (конспект лекцій): 1. Міжнародне торговельне право-складова міжнародного економічного права. 2. Принципи міжнародної торгівлі. 3. Міжнародні торговельні договори (угоди). 4. Світова організація...