Міждержавні економічні організації про які не всі знають: список, характеристика, мета і цілі, організаційна структура

Крім ЄС і ООН, існує цілий ряд різних міждержавних і міжнародних організацій, про які далеко не всі знають. Ми зібрали для вас ряд організацій...

Економіка Данії

Економічна залежність Данії від головних західних держав призвела до того, що вона стала тісно співпрацювати з ними і в політичних справах. У 1949 р...

Митна справа (конспект лекцій)

Митне оформлення – це сукупність дій, пов’язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через МКУ. Митне оформлення проводиться шляхом здійснення...

Фінансово-кредитна система Росії

Сучасна кредитна система Росії є дворівневою: перший рівень - центральний банк Російської Федерації, другий рівень - комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які здійснюють...

Міжнародне валютне право

Міжнародне валютне право зародилося на основі міжнародного публічного і міжнародно приватного права. Предмет правового регулювання міжнародного права - це міжнародно валютні відносини. До валютних...

Припущення у фінансовій звітності

До припущень при складанні фінансових звітів належать: • порівнюваність і постійність. Порівнюваність означає, що надходить така інформація, яка дає змогу особі, яка приймає рішення,...

Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підручник)

У навчальному посібнику розглядається сутність бюджетування зовнішньоекономічної діяльності, етапи його реалізації, місце в системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства. Висвітлено передумови та причини впровадження бюджетування...