Використання стратегії Ансоффа компанією ASUS

ASUSTeK Computer Inc – розташована в Тайвані міжнародна компанія, що виробляє цілий спектр ІТ-обладнання.

Компанія була створена 1989 року та стала відомою у світі в першу-чергу завдяки створеними компанією материнськими платами. Після досягнення визнання в світі компанія вирішила не зупинятися і розширила список продукції, що випускається. До переліку продукції, що випускається додалися нові вироби. Зараз ASUS виробляє не тільки комплектуючі, а й власні материнські плати, відеокарти, оптичні приводи, КПК, монітори, ноутбуки, сервери, мережеве обладнання, мобільні телефони, комп’ютерні корпуси, компоненти і системи охолодження, тощо. Все це створюється з використанням самих передових наукових розробок, виключно якісно та технологічно.

Поступово компанія ASUS перетворилася на найбільшого виробника материнських плат в світі та серйозним гравцем на ринку інших товарних ІТ-позицій. Сьогодні ASUS входить до Top 10 найбільш успішних ІТ-компаній списку InfoTech 100, який складається тижневиком Business Week. ASUS займає перше місце серед тайванських виробників комп’ютерного обладнання, а також є лідируючим тайванським виробником ІТ-обладнання.

Вартість торгової марки ASUS оцінюється в $1,32 млрд. В 2008 році число робітників компанії було 100 тис. осіб, валовий дохід склав 22,9 млрд $, чистий прибуток – 840 млн $, оборот компанії $8,1 млрд, а сама компанія удостоїлась 3056 різних нагород лише за цей один рік. Акції компанії розміщені на Лондонській фондовій біржі і Тайванській фондовій біржі. У 2007 році кожен третій проданий у світі ПК оснащувався материнської платою ASUS.

         Постановка проблеми

Продукція компанії ASUS завжди відзначалась високою якістю та надійністю та позиціонувалась компанією в „преміум-сегменті”, що склало компанії відповідний імідж. Однак це мало і негативні наслідки, оскільки продукція задовольняла попит лише у високому та частково середньому ціновому сегменті. Конкуренти компанії уже доволі давно та успішно працювали у всіх цінових сегментах, і таким чином займали доволі велику частку ринку.

Тому на початку двохтисячних років позиції ASUS на ринку материнських плат похитнулася. Конкуруючі з нею ECS і Foxconn вели агресивну цінову політику і пропонували свої продукти за більш низькою ціною. Згодом це починає відбиватися на доходах компанії.

         Вирішення

Матриця Ансоффа застосовується для вибору стратегії діяльності підприємства з альтернативних в умовах зростаючого ринку. Відповідно до матриці, в існують чотири можливих стратегічних альтернативи. Матриця стратегій Ансоффа подана в табл.1.

Таблиця 1

Матриця Ансоффа

Товар Ринок
старий новий
старий Проникнення на ринок Розвиток товару
новий Розвиток ринку Диверсифікація

Розглянувши кожну із стратегій конкретніше, для того щоб вибрати правильну альтернативу, оптимальною для компанії ASUS була обрана стратегія розвитку товару.

Щодо інших стратегій, то вони не підходять для вирішення поставленої проблеми, оскільки стратегія проникнення на ринок (існуючий товар – існуючий ринок) передбачає лише збільшення продажів вже існуючого товару через підвищення якості товарів, підвищення ефективності бізнес-процесів, залучення нових клієнтів за рахунок реклами, збільшення частоти використання товару, збільшення кількості використання товару, однак необхідного розробленого товару у компанії не було; стратегія розвитку ринку (існуючий товар – новий ринок) передбачає адаптацію та виведення існуючих товарів на нові ринки, тобто географічну експансію, використання нових каналів дистрибуції, пошуку нових груп споживачів, що також не вирішує вище поставлену проблему; стратегія диверсифікації (новий продукт – новий ринок) передбачає виведення товару принципово нового типу на новий для компанії ринок, що використовується при вичерпанні можливостей зростання на існуючих ринках, зміну кон’юнктури ринку, при догляді компанії з існуючого ринку, вигідних можливостей і високою потенційною вигоді захоплення нового ринку, однак в даному випадку це недоцільно робити компанії.

Отже, розглянувши можливі стратегії вирішення проблеми (згідно стратегій Ансоффа) компанія ASUS обрала стратегію розвитку товару, тобто випуск нового товару на існуючий ринок. Стратегія розвитку товару (новий товар – існуючий ринок) – це пропозиція на існуючому ринку нових. У рамках цієї стратегії можливе виведення на ринок принципово нових продуктів, удосконалення старих, розширення лінійки товарів. Така стратегія типова для високотехнологічних компаній. Це і було використано в даному випадку. При використанні стратегії розвитку ринку підприємство розширює збут продукції за рахунок створення нових ринків або ринкових сегментів, тобто підприємство пропонує вдосконалений товар або розширює його асортимент.

Реалізація стратегії розвитку товару за Ансоффом можлива через підвищення якості товару, розробку нових моделей товару, розробку нових товарів. В даному випадку було використано другий варіант реалізації, тому для того щоб вирішити цю проблему компанія ASUS у 2002 році створює дочірню компанію ASRock, яка орієнтована виключно на виробництво та продаж продукції нижнього та середнього цінового діапазону, тобто фактично були розроблені нові моделі материнських плат, однак для простоти реалізації та збереження іміджу основного бренду було створено дочірню компанію.

Хоча стратегія розвитку товару характеризується значними строками реалізації, високим рівнем ризику та значними витратами на розробку та виробництво нових товарів. Однак компанія ASUS змогла подолати ці загрози та виконати свою ціль: вже в 2005 році ASUS повернув собі титул найбільшого виробника материнських плат, потіснив конкурентів, збільшив свої прибутки і зберіг імідж преміум-компанії. Компанія ASRock натомість завоювала хорошу репутацію за одне з найкращих поєднань ціни та якості на ринку.

Таким чином, компанія використавши стратегію розвитку товару змогла подолати проблему на ринку та вивести компанію на новий рівень.

Залишити відповідь