Оливкова олія – двигун економіки Туреччини

У Туреччині щороку виробляється понад 15 млн. тонн оливкової олії. При цьому в районі 70 відсотків сирого продукту експортується в…

Аудит відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі-продажу валюти і визначення курсової різниці

МЕТА: ознайомитись із особливостями здійснення аудиту відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з купівлі/продажу іноземної валюти і визначення курсової різниці….

Міжнародне економічне право (конспект лекцій) /частина 2/

Міжнародне економічне право (конспект лекцій): 1. Міжнародне торговельне право-складова міжнародного економічного права. 2. Принципи міжнародної торгівлі. 3. Міжнародні торговельні договори…

Міжнародна економіка англійською мовою (International Economy – конспект лекцій)

1. THE GLOBAL ECONOMY 1. Світова економіка 2.International products markets 2. Міжнародні ринки товарів 3. International currency market 3. Міжнародний…

Міждержавні економічні організації про які не всі знають: список, характеристика, мета і цілі, організаційна структура

Крім ЄС і ООН, існує цілий ряд різних міждержавних і міжнародних організацій, про які далеко не всі знають. Ми зібрали…

Економіка Данії

Економічна залежність Данії від головних західних держав призвела до того, що вона стала тісно співпрацювати з ними і в політичних…

Митна справа (конспект лекцій)

Митне оформлення – це сукупність дій, пов’язаних з пропуском в Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через МКУ. Митне…

Фінансово-кредитна система Росії

Сучасна кредитна система Росії є дворівневою: перший рівень – центральний банк Російської Федерації, другий рівень – комерційні банки та інші…

Міжнародне валютне право

Міжнародне валютне право зародилося на основі міжнародного публічного і міжнародно приватного права. Предмет правового регулювання міжнародного права – це міжнародно…

Які і скільки складових звіту про рух грошових коштів?

Звіт про рух грошових коштів має містити інформацію про грошові потоки підприємства за певний період у перерізі операційної, інвестиційної та…

...

Інтернет реклама УБС