Економіка Непалу

Непал є однією з найбідніших і найменш розвинених країн в світі, майже третина її населення, живе за межею бідності. Сільське…

Міжнародні організації (конспект лекцій doc+pdf)

Міжнародна організація – це об’єднання суверенних держав, яке засноване на основі міжнародних договорів і статуту для виконання певних цілей. Міжнародна…

Економіка Австрії

Австрія – індустріально-аграрна країна з розвиненою промисловістю і інтенсивним сільським господарством. Близько 25% промислової продукції дає державний сектор. Однак панує…

Облік та аудит (конспект лекцій)

Облік та аудит (конспект лекцій): 1. Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. 2. Методика розрахунку амортизації основних засобів. 3.Облік амортизації…

Економіка Греції

Греція – країна з відносно розвиненою промисловістю. Значного розвитку набули металургія, нафтохімія, енергетика. Однак основними галузями промисловості залишаються текстильна і…

Міжнародне страхування (конспект лекцій)

Міжнародне страхування (конспект лекцій): Тема 1. МІЖНАРОДНІ СТРАХОВІ ПОСЛУГИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ 1.1 Поняття страхових послуг та їх класифікація…

Економіка Ірландії залежить від англійського капіталу

Економіка Ірландії як і раніше в значній мірі залежить від англійського капіталу, якому належать багато промислових підприємств. Більше половини експорту…

Індустріально-аграрна економіка Польщі

Сучасна Польща – індустріально-аграрна держава. За обсягом промислової продукції вона вийшла на десяте місце в світі. Розширено традиційні галузі промисловості:…

Страхування міжнародних перевезень

Страховими ризиками при страхуванні інвестицій є такі ризики, які призводять до: часткової або повної втрати (неповернення) інвестиції; неодержання (недоодержання) запланованого…

Оливкова олія – двигун економіки Туреччини

У Туреччині щороку виробляється понад 15 млн. тонн оливкової олії. При цьому в районі 70 відсотків сирого продукту експортується в…Інтернет реклама УБС