Міжнародне економічне право (конспект лекцій)

Для урегулювання міжнародних економічних відносин користуються нормами міжнародного економічного права (МЕП). Існує кілька концепцій міжнародного економічного права. Концепція — слово…

Міжнародне економічне право (шпаргалки до екзамену)

Список питань: 1. Міжнародні економічні відносини. Їх зміст і значення. 2. Поняття міжнародного економічного права 3. Система міжнародного економічного права…

Облік ЗЕД (конспект лекцій)

За кордоном бухгалтерський облік часто називають основою бухгалтерського обліку і вважають мовою ділової активності. Він широко використовується в діловому світі…

Складання конкурентного листа

Міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати…

Міжнародний облік ЗЕД (конспект лекцій)

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, явищ природи чи суспільного життя….

Бакалаврська Кваліфікаційна Робота: методичні рекомендації

Бакалаврська Кваліфікаційна Робота: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів 6 0502 Менеджмент і адміністрування 6 0501 “Економіка…

Особливості побудови тарифів на прикладі страхування вантажів

Будь-який вид страхування вимагає здійснення розрахунків страхових тарифів та страхових премій, в результаті яких визначаються витрати на здійснення страхування відповідного…

Локальна ринкова експансія як проміжний етап у формуванні ТНК

У міру розвитку своєї діяльності на зарубіжному ринку фірма, зазвичай, зіштовхується з необхідністю вирішення нового комплексу завдань та проблем, а…

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (курс лекцій)

Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної…

Бюджетування

Відповіді на 194 контрольних запитання для самоконтролю чи підготовки до екзамену: 1. Розкрийте передумови виникнення бюджетування на теренах країн колишнього…


Інтернет реклама УБС