Значущість бухгалтерської інформації

Для того, щоб бухгалтерська інформація була корисною, вона повинна бути значущою і достовірною.

Значущість – це можливість вплинути на результат прийнятого рішення. Інформація може вплинути на прийняття рішення, якщо вона має прогнозну ЦІННІСТЬ, базується на зворотному зв’язку і якщо вона є своєчасна. Прогнозна цінність інформації означає її корисність при складанні планів; зворотний зв’язок передбачає, що інформація містить дещо про те, наскільки правильними виявились попередні очікування; своєчасність поступання інформації до користувача в потрібний момент часу.

Під значущістю розуміють те, що інформація у фінансовій звітності повинна бути корисною для прийняття рішень економічного характеру.
Для того щоб інформація була значущою, вона має бути матеріальною. Інформація є матеріальною, якщо її ненадання або неправильне подання може вплинути на рішення економічного характеру.

Для того щоб відповідати таким вимогам як надійність і значущість, фінансова звітність повинна містити інформацію, яка базується на певних розрахунках (наприклад, можливість повернення боргів, строки “життя” виробничих активів). З метою уникнення матеріальної недооцінки або переоцінки позицій фінансової звітності при розрахунках необхідно керуватися принципом “обережності”.

Залишити відповідь