Які і скільки складових звіту про рух грошових коштів?

Звіт про рух грошових коштів має містити інформацію про грошові потоки підприємства за певний період у перерізі операційної, інвестиційної та фінансової діяльностей.
При цьому під грошовими потоками розуміють надходження та вибуття грошових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти включають кошти в касі та на рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій. Еквівалентами грошових коштів є короткотермінові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у відому суму грошових коштів і мають незначний ризик щодо зміни вартості. Звіт про рух грошових коштів не охоплює:
а) зміни у складі грошових коштів та їх еквівалентів;
б) негрошові операції.

Таким чином, Звіт про рух грошових коштів переважно включає чотири складові:
1. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності.
2. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.
3. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
4. Сальдо грошових коштів та зміну їх протягом звітного періоду.

Процес складання Звіту про рух грошових коштів складається з таких стадій:

 • визначення змін у складі грошових коштів; визначення руху грошових коштів результаті операційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів у результат інвестиційної діяльності;
 • визначення руху грошових коштів у результаті фінансово діяльності;
 • подання отриманої інформації у формі Звіту про рух грошових коштів.
 • Інформація про рух грошових коштів в результаті операційної діяльності може бути наведена із застосуванням прямого або непрямого методів. При використанні прямого методу для визначення чистої зміни грошових коштів внаслідок операційної діяльності у Звіті суми чистих прибутків (збитків), яка згодом послідовно коригується і до величини чистої зміни грошових коштів виключенням впливу негрошових операцій та операцій, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльностями.
  Інформацію про рух грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансово діяльностей необхідно подавати у Звіті про рух грошових коштів тільки прямим методом. Надходження і видатки грошових коштів внаслідок надзвичайних подій необхідно відображати окремими статтями у складі операційної, інвестиційної або фінансової діяльностей, залежно від того, до якого виду подій вони належить. На практиці існують різні підходи до класифікації руху коштів, пов’язаних з відсоткам та дивідендами.

  Стаття 'Які і скільки складових звіту про рух грошових коштів?' опублікована 25/05/2017, 23:05 в 'Бухгалтерія, облік, аудит '. Залиште коментар!

  Залишити відповідь

  Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

  27 − 17 =