Характеристика правової бази страхування майна

Система правового регулювання страхової діяльності містить норми, визначені:
* Конституцією України;
* міжнародними угодами, які підписала й ратифікувала Україна;
* Цивільним кодексом України;
* Законами та Постановами Верховної Ради України;
* Указами та Розпорядженнями Президента України;
* Декретами, Постановами та Розпорядженнями Уряду України;
* нормативними актами (Інструкції, Методики, Положення, Накази), котрі ухвалено міністерствами, відомствами, центральними органами виконавчої влади та зареєстровано в Міністерстві юстиції України;
* нормативними актами органу, який згідно із законодавством України здійснює нагляд за страховою діяльністю;
* нормативними актами органів місцевої виконавчої влади у випадках, коли окремі питання регулювання страхової діяльності було делеговано цим органам за рішенням Президента або Уряду України;
* окремими нормативними актами колишнього Радянського Союзу та УРСР, які не було відмінено законодавством незалежної України.
Головним законодавчим актом в галузі страхування є Закон України «Про страхування».
Зовнішньоекономічну операцію «експорт» регулюють такі нормативні документи:
– Закон України від 16.04.1991 року № 959-ХІІ «Про зовнішньоекономічну діяльність», зі змінами і доповненнями;
– Закон України від 23.09.1994 року №185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», зі змінами і доповненнями;
– Закон України від 23.12.1998 року № 351-XIV «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій в галузі зовнішньоекономічної діяльності»;
– Указ Президента України від 04.10.1994 року № 567/94 «Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів», зі змінами і доповненнями
Це далеко не повний перелік нормативно-правових документів, що регламентують здійснення зовнішньо-економічних операцій у зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств.
Що стосується законодавчо-нормативної бази, яка б регулювала страхування майна, то до таких документів можна віднести:
– Закон України «Про страхування» №85/96 від 7 березня 1996 р. зі змінами № 3201-IV від 15.12.2005 р.
– Лист Мін’юст України «Щодо збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, який справляється у разі купівлі-продажу нерухомого майна» вiд 13.12.1999 № 34-1712/1851, 06/6472
– Указ Президента України «Про сплату збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна та з послуг, що надаються підприємствами, установами і організаціями – операторами мобільного зв’язку» вiд 23.02.1999 № 189/99
– Наказ Міністерства фінансів України «Про порядок передачі та реалізації товарів (послуг), майна і майнових прав у рахунок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування через Спеціалізоване державне підприємство Пенсійного фонду України» вiд 05.11.1998 № 142/226/144/530
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення доповнень до Граничних розмірів страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян » вiд 04.10.1996 № 1223
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про граничні розміри страхових тарифів з добровільного страхування майна громадян » вiд 17.09.1996 № 1122
– Постанова Кабінет Міністрів України «Про врегулювання порядку здійснення державного обов’язкового страхування майна, що належить громадянам » вiд 06.05.1996 № 483
– Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проект законодавчого акта стосовно страхування майна громадян » вiд 14.11.1995 № 697-р
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок і умови обов’язкового страхування майна державних підприємств і організацій » вiд 20.03.1995 № 195
– Витяг з Ухвали Верховного Суду «Зобов’язуючи відділ Держстандарту відшкодувати за договором добровільного страхування майна громадян дійсну вартість цього майна в зв’язку з його викраденням, суд не врахував, що відповідно до Правил добровільного страхування домашнього майна і Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993 р. “Про страхування” в разі настання страхового випадку, розмір відшкодування не може перевищувати страхової суми, обумовленої договором страхування » вiд 06.07.1994
– Указ Президента України «Про обов’язкове страхування майна державних підприємств і організацій » вiд 13.06.1994 № 293/94
– Постанова Ради Міністрів УРСР «Про зміну деяких рішень Уряду УРСР з питань державного обов’язкового страхування майна колгоспів, радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств» вiд 17.10.1986 № 37
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов’язкового страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів» № 1175 від 28.09.1996 р.
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про обов’язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті» № 959 від 14.08.1996 р.
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків» № 1280 від 17.08.1998 р.
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування тварин на випадок загибелі , знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків №590 від 23.04.2003 р.
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок і умови проведення обов’язкового авіаційного страхування» № 1083 від 13.07.1998р.
– Розпорядження «Про зміни до Ліцензійних умов провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» вiд 09.07.2010 № 566
– Постанова Верховної Ради «Про прийняття за основу проекту Закону України про особливості здійснення страхування сільськогосподарської продукції з державною фінансовою підтримкою» вiд 21.10.2009 № 1662-VI
– Положення «Про затвердження Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя» вiд 08.10.2009 № 74
– Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку та правил обов’язкового страхування майнових ризиків за договором про участь у фонді фінансування будівництва відповідно до Закону України “Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» вiд 22.07.2009 № 805

Залишити відповідь