Управління грошовими потоками на засадах розроблення бюджету руху грошових коштів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності

Мета роботи: отримання необхідних вмінь та навичок щодо реалізації конкретної функції менеджменту – управління грошовими потоками шляхом застосування загальних функцій менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) з метою підтримання необхідного рівня платоспроможності, запобігання касових розривів, розроблення та реалізації заходів щодо залучення зовнішніх джерел фінансування чи зміни політики співпраці із зовнішніми контрагентами.

Під час виконання лабораторної роботи ми отримали необхідні вміння та навички щодо реалізації конкретної функції менеджменту – управління грошовими потоками шляхом застосування загальних функцій менеджменту (планування, організування, мотивування, контролювання та регулювання) з метою підтримання необхідного рівня платоспроможності, запобігання касових розривів, розроблення та реалізації заходів щодо залучення зовнішніх джерел фінансування чи зміни політики співпраці із зовнішніми контрагентами.
Згідно проведених розрахунків видно, що всі шість місяців сальдо на кінець періоду було від’ємним, причому є тенденція до зростання дефіциту. Це означає, що існує «касовий розрив», що може призвести до банкрутства підприємства.
До переліку заходів, які сприятимуть запобіганню даних негативних тенденцій відносимо:
– перегляд умов співпраці зі споживачами на предмет отримання авансової чи вчасної оплати за продукцію;
– перегляд умов співпраці з постачальниками та обслуговуючими підприємствами на предмет відтермінування платежів за придбану продукцію;
– залучення кредитних ресурсів (при цьому необхідно враховувати сплату процентів за кредитом).

Лабораторна робота № 2
З курсу: «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій»
на тему:
«Управління грошовими потоками на засадах
розроблення бюджету руху грошових коштів в умовах здійснення зовнішньоекономічної діяльності »

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь