Показники економічного і соціального розвитку України у 2010 році

Населення, загалом – 45870700
Зростання чисельності населення (% на рік) – -0,397285236
Площа (кв. Км) – 603550
Щільність населення (осіб на кв. Км площі суші) – 79,18024581
рівень бідності в національній межі бідності (% населення) – 8,6
рівень бідності в $ 1,90 в день (2011 ППС) (% населення) – 0
ВНД, метод Atlas (поточний US $) – 1,3709E+11
ВНД на душу населення, метод Atlas (поточний US $) – 2990
ВНД ППС (нинішній міжнародний $) – 3,46461E+11
ВНД на душу населення за ПКС (нинішній міжнародний $) – 7550
Частка доходів утримується низькою 20% – 10,21
Очікувана тривалість життя при народженні, всього (років) – 70,26536585
Коефіцієнт народжуваності, всього (число народжень на одну жінку) – 1,443
Коефіцієнт народжуваності підлітків (число народжень на 1000 жінок у віці 15-19 років) – 28,9362
Поширеність протизаплідних засобів, будь-які методи (% жінок у віці 15-49 років) – ..
Пологи кваліфікованим медичним персоналом (% від загального числа) – 99,9
Коефіцієнт смертності, в віці до 5 (на 1000 народжених живими) – 11,8
Поширеність недостатньої ваги, ваги для віку (% дітей у віці до 5 років) – ..
Імунізація, кір (% дітей у віці 12-23 місяців) – 56
Первинна швидкість завершення, загальна (% від відповідної вікової групи) – 98,21645355
Валовий показник охоплення, первинні, обидві статі (%) – 102,7456131
Валовий показник охоплення, вторинні, обидві статі (%) – 95,09127045
учнів школи, початкова й середня (брутто), Індекс гендерного паритету (ИГП) – 0,985849977
Поширеність ВІЛ-інфекції, всього (% населення у віці 15-49 років) – 0,9
Площа лісів (кв. Км) – 95480
Наземних і морських охоронюваних районів (% від загальної площі території) – ..
Річне споживання прісної води, всього (% внутрішніх ресурсів) – ..
Поліпшених джерел води (% населення, що має доступ) – 96,7
Покращені засоби санітарії (% населення, що має доступ) – 95,6
Зростання міського населення (% на рік) – -0,129041421
Споживання енергії (кг нафтового еквівалента на душу населення) – 2886,994574
Викиди CO2 (в метричних тонн на душу населення) – 6,641349685
Споживання електроенергії (кВт-год на душу населення) – 3549,847724
ВВП (в поточних доларах $) – 1,36013E+11
Зростання ВВП (% на рік) – 4,200000018
Інфляція, дефлятор ВВП (% на рік) – 13,41176563
Сільське господарство, додана вартість (% від ВВП) – 8,421933802
Промисловість, додана вартість (% від ВВП) – 29,2866632
Послуги і т.д., додана вартість (% від ВВП) – 62,291403
Експорт товарів і послуг (% ВВП) – 47,05340086
Імпорт товарів і послуг (% ВВП) – 51,08667656
Валове нагромадження капіталу (% від ВВП) – 20,87338073
Доходи, за винятком субсидій (в% від ВВП) – 34,43523208
Час, необхідний для початку бізнесу (дні) – 27
Внутрішній кредит, наданий фінансовим сектором (% від ВВП) – 94,173854
Податкові надходження (% від ВВП) – 15,57052141
Військові витрати (% від ВВП) – 2,742030822
Абонентів мобільного стільникового зв’язку (на 100 осіб) – 117,1087348
Інтернет-користувачі (на 100 осіб) – 23,3
високотехнологічного експорту (% експорту продукції обробної промисловості) – 4,336272191
Загальний рівень статистичної потужності (шкала 0 – 100) – 87,77777778
Торгівля товарами (% від ВВП) – 82,63097731
Чисті бартерні індекс умов торгівлі (2000 = 100) – 102,4536018
Зовнішні запаси боргу, всього (DOD, поточний US $) – 1,24297E+11
Загальна сума обслуговування боргу (% від експорту товарів, послуг і первинних доходів) – 38,37392701
Чистий міграція – ..
Особисті грошові перекази, отримані (поточний US $) – 6535000000
Прямі іноземні інвестиції, чистий приплив (BoP, поточний US $) – 6451000000
Чиста офіційна допомога в цілях розвитку і офіційна допомога, отримана (поточний US $) – 651380000

...