Розроблення основних бюджетів підприємства в умовах ЗЕД

Мета роботи: набуття студентами практичних навичок з управління витратами на підприємстві шляхом розроблення планів-графіків, кошторисів та інших планових документів для реалізації управлінського обліку усіх видів витрат та формування на їх основі бюджету доходів та витрат підприємства з метою виявлення його реального фінансового становища в умовах ЗЕД.

Під час виконання даної лабораторної роботи мною було здобуто певні практичні знання щодо формування кошторису і планів-графіків та інших планових документів для реалізації управлінського обліку усіх видів витрат та формування на їх основі бюджету доходів та витрат підприємства з метою виявлення його реального фінансового становища в умовах ЗЕД.
На базі сформованого мною бюджету руху грошових коштів для даного підприємства (табл.15) можна зробити наступні висновки. Оскільки витрати підприємства значно перевищують доходи підприємства, то можна говорити про дефіцит коштів на підприємстві і про ускладнення ситуації з платоспроможністю.
Згідно із сформованого на базі кошторисів витрат бюджету доходів і витрат (табл.13) видно, що підприємство є збитковим. Крім того, оскільки сальдо на кінець періоду є негативним і протягом трьох місяців спостерігається тенденція до погіршення ситуації, то йде мова про касовий розрив.
Для покращення ситуації керівництво підприємство може вжити наступні заходи:
• перегляд умов співпраці зі споживачами на предмет отримання авансової чи вчасної оплати за продукцію;
• перегляд умов співпраці з постачальниками та обслуговуючими підприємствами на предмет відтермінування платежів за придбану продукцію;
• залучення кредитних ресурсів (при цьому необхідно враховувати сплату процентів за кредитом);
• Скорочення прямих матеріальних витрат, тощо.

Лабораторна робота № 4
З курсу «БЮДЖЕТУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ»
На тему: «Розроблення основних бюджетів підприємства в умовах ЗЕД»

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь