Порівняльний аналіз показників міжнародної торгівлі України і Венесуели за 2001-2008 роки

Ми провели порівняльний аналіз показників міжнародної торгівлі двох країн – України і Венесуели – за період з 2001 по 2008 роки.

Нижче у таблиці 1 подано зведений порівняльний аналіз показників міжнародної торгівлі аналізованих країн.

Таблиця 1

Зведений аналіз показників міжнародної торгівлі України і Венесуели за період з 2001 по 2008 роки

Показники Країни
Україна Венесуела
Середній абсолютний приріст обсягу експорту 7243,23 8310,5
обсягу імпорту 9965,74 4430,64
Середньорічний темп зміни обсягу експорту 122,41 118,59
обсягу імпорту 127,32 116,35
Середньорічний темп приросту обсягу експорту 22,41 18,59
обсягу імпорту 27,32 16,35
Торгівельний баланс на 2008 р., млн. $ -18568 36027,7
Зовнішньоторговельний оборот у 2008 р., млн. $ 152502,6 130927,9
Покриття імпорту експортом у 2008 р., % 78,29 175,93

 

Аналізуючи обсяги експорту та імпорту в Україні і Венесуелі за період з 2001 по 2008 роки, варто зазначити, що в Україні у вартісному вираженні обсяги експорту зростали щороку протягом всього аналізованого періоду (з 16264,7 млн. дол. у 2001 році до 66967,3 млн. дол. у 2008 році), натомість у Венесуелі протягом 2001-2002 років обсяги експорту спадали, а, починаючи з 2003 року, почали зростати (з 24974,3 млн. дол. у 2003 році до у 83477,8 млн. дол. 2008 році). Щодо обсягів імпорту, в Україні протягом аналізованого періоду для цього показника прослідковувалась аналогічна тенденція, як і до обсягів експорту. Що ж стосується Венесуели, то за 2001-2008 роки обсяги імпорту у цій країні у вартісному вираженні зросли з 8868,7 млн. дол. до 36027,7 млн. дол. Якщо співставити обсяги експорту та імпорту України і Венесуели, бачимо, що вартість експорту Венесуели перевищує вартість експорту України протягом всього аналізованого періоду, а вартість імпорту – навпаки – в Україні є вищою, ніж у Венесуелі.

Розглядаючи товарну структуру експорту та імпорту України і Венесуели, варто зазначити, що найбільша частка українського експорту (41,2 %) припадає на недорогоцінні метали та вироби з них (ХV група товарів згідно з УКТЗЕД), венесуельського – на мінеральні продукти (V група товарів згідно з УКТЗЕД) (94,3 %), основним з яких є сира нафта, оскільки Венесуела є п’ятим у світі виробником і найбільшим експортером нафти. Щодо товарної структури імпорту, то Україна найбільше імпортує мінеральні продукти (V група товарів згідно з УКТЗЕД) – 29,7 %, а Венесуела – транспортні засоби та шляхове обладнання (ХVІІ група товарів згідно з УКТЗЕД) – 19,58 %.

Щодо середніх показників міжнародної торгівлі України і Венесуели за період з 2001 по 2008 роки, в Україні обсяг експорту щорічно приростає на 7247,23 млн. дол., починаючи з 2002 року, а у Венесуелі, натомість, – на 8310,5 млн. дол. Обсяг імпорту в Україні щорічно приростає на 9965,74 млн. дол., починаючи з 2002 року, а у Венесуелі, натомість, – на 4430,64 млн. дол. Середньорічний темп зміни обсягу експорту та обсягу імпорту в Україні є вищим, ніж у Венесуелі, і становить для експорту – 122,41 %, для імпорту – 127,32 % (у Венесуелі аналогічний показник для експорту становить 118,59 %, для імпорту – 116,35 %). Це означає, що в Україні обсяг експорту щороку, починаючи з 2002, зростає на 22,41 %, у Венесуелі – на 18,59 %. Обсяг імпорту, у свою чергу, зростає щороку, починаючи з 2002, в Україні на 27,32 %, у Венесуелі – на 16,35 %.

Залишити відповідь