Політична Економія (Курс лекцій)

Курс лекцій із дисципліни «Політична економія» підготовлений для теоретичної і практичної підготовки для студентів базових напрямів 6.0501 «Економіка і підприємництво», 6.0502 «Менеджмент».
Політична економія – одна із найважливіших навчальних дисциплін для студентів усіх економічних спеціальностей. Без опанування теоретичних проблем, які вона вивчає, не можна стати висококваліфікованим бухгалтером, фінансистом, менеджером чи економістом. Знати політичну економію зобов’язані усі, хто присвячує своє життя економічній, господарській чи управлінській діяльності. Дана дисципліна закладає наукові основи всіх економічних і управлінських спеціальностей, дає теоретичне тлумачення економічних явищ і процесів, формулює категорії, закони і принципи, без знання яких неможливо опанувати інші економічні дисципліни. Багатогранність політичної економії як науки дає можливість розглянути економічне життя суспільства на різних рівнях: мікро-, макро- та глобальному. Відповідно до цих напрямів і побудований даний конспект лекцій.
Для студентів вказаних напрямів особливо велике значення має робота над курсом політичної економії. Потрібно опановувати складні економічні категорії, закони, готуватись до модулів та іспитів. Для глибокого засвоєння курсу студенти повинні уміти аналізувати економічні явища і процеси, робити самостійні висновки. У цьому їм посприяє конспект лекцій із політичної економії.

Політична Економія
ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ
для студентів базових напрямів
6.0501 «Економіка і підприємництво», 6.0501 «Менеджмент»

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *