Планування собівартості продукції, призначеної на експорт

Мета роботи: вивчення ключових засад бюджетного планування на підприємстві шляхом формування калькуляції собівартості продукції та її ціни в умовах здійснення експортної діяльності.

Під час виконання даної лабораторної роботи було розглянуто на практиці ключові засади бюджетного планування на підприємстві шляхом формування калькуляції собівартості продукції та її ціни в умовах здійснення експортної діяльності.
В ході виконання лабораторної роботи було обчислено витрати на основні матеріали, основну і додаткову заробітну плату для основних робітників і відрахування на соціальне страхування, витрати на утримання та експлуатацію обладнання, загальнозаводські і поза виробничі витрати підприємства, а також обчислено цехову, виробничу і повну собівартість продукції; було заповнено матрицю витрат. Також для складання калькуляції було обчислено процентні показники і відповідно до них було обчислено вище згадані витрати на одну одиницю продукції.
На завершальному етапі було обраховано відпускну ціну, яка становить 595,0901 грн.; було обраховано митну вартість продукції, мито і митні збори, які відповідно становлять 702,2 грн., 49,154 грн., 1,4 грн.

Лабораторна робота № 1
З курсу: «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності організацій»
На тему: «Планування собівартості продукції, призначеної на експорт»

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь