Структура фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів

Звітність - це система узагальнених і взаємопов'язаних економічних показників поточного обліку, які характеризують результати діяльності підприємства за звітний період. Для того щоб фінансова звітність...

Тести з мікроекономіки (ч.2)

1. Мікроекономіка вивчає: a) прийняття раціональних економічних рішень; b) ціноутворення на товари та послуги; c) ефективний розподіл ресурсів; d) все вищенаведене. 2. Об’єктами мікроекономіки...

Тести з мікроекономіки

ТЕСТИ Товар – це: а) будь-яка корисна річ, що має споживну вартість; б) будь-який продукт праці; в) блага, що не є продуктом праці, але...