Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (курс лекцій)

Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2000 року зазначається необхідність переходу підприємств у 2000 – 2001 рр. на світові Стандарти бухгалтерського обліку. Такий перехід здійснюється в рамках реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію зі світовим економічним простором, яка передбачає адаптацію законодавства України до законодавств розвинутих країн.
На виконання Програми реформування системи бухобліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України N 1706 від 28.10.98, в 1998 – 99 рр. розроблялися, обговорювалися напрямки реформування і затверджувалися необхідні інструменти (положення тощо) забезпечення реформування обліку і фінансової звітності. Прийнятий в 1999 році Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, як і Програма, передбачає здійснення регулювання бухобліку у напрямку гармонізації з міжнародними Стандартами бухгалтерського обліку та звітності. Саме цей Закон встановив основні принципи бухгалтерського обліку, визнавши його дані базовими для складання будь-якої звітності, в якій містяться вартісні показники.
Суб’єкти підприємництва матимуть змогу самостійно визначати облікову політику підприємства; обирати форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них; затверджувати правила документообороту і технологію обробки облікової інформації; встановлювати межі та форми ведення обліку для внутрішніх потреб управління, включаючи ведення в окремій системі рахунків і регістрів обліку доходів, витрат, активів, зобов’язань у потрібному підприємству аспекті деталізації та регламентації (управлінський облік).

ЗМІСТ

Вступ……………………………………………………………………………1

Глава 1. Особливості здійснення розрахунків 5
у сфері зовнішньоекономічної діяльності 5
1.1. Розрахунки у безготівковій іноземній валюті 5
1.2. Розрахунки в готівковій іноземній валюті 8

Глава 2. Облік експортних операцій 12
2.1. Особливості обліку експортних операцій 12
2.2. Продаж інвалюти 13
2.3. ПДВ при експорті товарів (робіт, послуг) 16
2.4. Бюджетне відшкодування ПДВ 19
2.5.Оподаткування прибутку від експортних операцій 25

Глава 3. Облік імпортних операцій 27
3.1. Особливості обліку імпортних операцій. Купівля інвалюти 27
3.2 ПДВ при імпорті товарів (робіт, послуг) 31
3.3.Оподаткування прибутку від імпортних операцій 34

Глава 4. Облік товарообмінних (бартерних) операцій 35
4.1. Порядок проведення товарообмінних (бартерних) операцій 35
4.2.Порядок оподаткування товарообмінних (бартерних) операцій 38

Глава 5. Особливості обліку товарів при здійсненні зовнішньоторговельних операцій 42
5.1. Особливості обліку експортних товарів 42
5.2. Облік імпортних товарів 47
5.3. Облік реекспортних товарів 49

Глава 6. Аналіз зовнішньоторговельних операцій та фінансового стану підприємств 51
6.1. Аналіз зовнішньоторговельних операцій 51
6.2. Аналіз фінансової звітності підприємства 57

Додатки 97
Рекомендована література…………………………………………………97

Підручник
Облік та аналіз
у зовнішньоекономічній
діяльності підприємств
курс лекцій
(для студентів II курсу відділення МЕВ)
Доц. Мазуренко В.І.
Частина II

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *