Міжнародні фінанси (конспект лекцій)

Міжнародні фінанси є підсистемою міжнародної економіки. Це – економічні відносини, пов’язані з міжнародним рухом капіталу. Міжнародну фінансову систему утворюють такі взаємодіючі елементи, як міжнародні й національні: фінансові інститути, мережі комунікаційного зв’язку; джерела права і звичаїв; не інституційні суб’єкти валютних, страхових, кредитних, інвестиційних ринків. Предметом взає’модії суб’єктів цієї системи є купівля та продаж фінансових активів (коротко- і довготермінові фінансові вимоги, включаючи грошові вимоги з найкоротшим терміном) у тому числі інформації.

` ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ НАУКИ ПРО МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
План:
1. Зміст поняття “Міжнародні фінанси”. Функції міжнародних фінансів. Складові міжнародного фінансового ринку. Суб’єкти міжнародних фінансів.
2. Міжнародне фінансове право.
3. Міжнародна фінансова політика.
ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО ФІНАНСОВОГО РИНКУ
План:
1. Еволюція розвитку: ринку іноземних інвестицій; фондового ринку.
2. Еволюція розвитку валютного ринку; ринку кредитних і страхових операцій.
3. Еволюція розвитку податкових відносин у системі міжнародних фінансів.
ТЕМА 3. КОМУНІКАЦІЙНІ СИСТЕМИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ
План:
1. Міжнародна міжбанківська мережа SWIFT.
2. Міжбанківська платіжна система клірингової палати CHIPS.
3. Трансєвропейська автоматизована експрес-система брутто-розрахунків у режимі реального часу TARGET.
ТЕМА 4. РІЗНОВИДИ ОПЕРАЦІЙ НА СВІТОВОМУ ФІНАНСОВОМУ РИНКУ, ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
План:
1. Інвестиційні, кредитні, хеджингові операції.
2. Форвардні, ф’ючерсні, опціонні, свопові операції.
ТЕМА 5. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ План:
1. Організаційні засади міжнародних розрахунків. Система кореспондентських відносин між банками у сфері міжнародних фінансів.
2. Форми міжнародних розрахунків. Інструменти розрахунку.
3. Венчурне фінансування.
ТЕМА 6. ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ
ВІДНОСИН
План:
1. Огляд фундаментальних концепцій оподаткування у системі міжнародних фінансів.
2. Концепція неупередженого міжнародного оподаткування. Елементи оподаткування. Види податків. Умови звільнення від податків.
3. ГАТТ/ СОТ. Міжнародні угоди щодо оподаткування у системі міжнародних фінансових відносин.
ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ ПОТОКИ І УПРАВЛІННЯ КОМПАНІЯМИ ЗА КОРДОНОМ
План:
1. Управління дочірніми фірмами і активами за кордоном.
2. Фінансовий механізм “офшору”.
3. Схеми міжнародних фінансових потоків.
ТЕМА 8. СУЧАСНИЙ СТАН СВІТОВОЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
План:
1. Глобальна капіталістична система.
2. Фінансова криза. Перспективи стабілізації світових фінансових ринків.

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь