Міжнародна економічна діяльність України (конспект лекцій)

У тексті лекцій розглядаються особливості міжнародної економічної діяльності України на сучасному етапі в комплексі різноманітних форм співробітництва, інструментів макроекономічного регулювання та комерційної діяльності, взаємин з іншими країнами, їх угрупованнями та міжнародними економічними організаціями. Міжнародна економічна діяльність країни є важливою сферою процесів відтворення, усього суспільного життя. Для України врегулювання механізмів співробітництва з іншими державами світу стає важливою умовою розвитку національної економіки. Студенти, ознайомившись з даним матеріалом, отримають уявлення про фактори створення системи міжнародної економічної діяльності України та механізми інтегрування національної економіки у світовий економічний простір.

Тема 1.Теоретичні засади міжнародної економічної діяльності
Сутність, особливості та суб’єкти міжнародної економічної діяльності
Феномен відкритості національної економіки
Особливості формування платіжного балансу України
Особливості функціонування сучасного світового господарства
Тема 2. Україна в міжнародному торговому просторі
Торгівля товарами в системі міжнародної економічної діяльності
Україна та міжнародні інститути регулювання торгівлі
Факторні передумови міжнародної торгівлі України
Геостратегічна специфіка національної участі в міжнародній торгівлі
Зовнішньоторговельна діяльність України на сучасному етапі
Тема 3. Економіка України в системі міжнародних валютно-фінансових і кредитних відносин
Міжнародні валютно-фінансові інструменти в моделі відкритої економіки
Ризики макроекономічної дестабілізації через відкритість фінансово-монетарної та інвестиційної сфери
Ситуація із зовнішньою заборгованістю України
Тема 4 Україна в процесах міжнародної міграції капіталів та господарської транс націоналізації
Сучасні особливості міжнародного інвестиційного процесу
Специфіка національної участі в міжнародних ринках капіталів
Проблеми і перспективи прямих іноземних інвестицій в Україні
Тема 5. Україна на міжнародному ринку технологій
Міжнародний рух технологій: предмет і сучасні тенденції
Інформатизація як визначальний фактор моделі міжнародного співробітництва
Стандартизація як фактор та умова міжнародного співробітництва
Особливості міжнародного технологічного обміну в Україні
Тема 6. Міжнародна міграція робочої сили: український аспект
Сутність міжнародної міграції робочої сили
Аналіз наслідків міграції на ринку праці

Моторнюк У.І., Берлінг Р.З., Комарницький І.М., Маслак О.О. Міжнародна економічна діяльність України: текст лекцій. – Львів: Інформаційно-видавничий центр “Інтелект + “. Інститут післядипломної освіти Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – с.

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь