Міжнародна економіка англійською мовою (International Economy – конспект лекцій)

1. THE GLOBAL ECONOMY
1. Світова економіка
2.International products markets
2. Міжнародні ринки товарів
3. International currency market
3. Міжнародний валютний ринок
4. International finance
4. Міжнародні фінанси
5. International financial organizations
5. Міжнародні фінансові організації
6. International trade
6. Міжнародна торгівля
7. WTO
7. СОТ
8. NEW-YORK & LONDON largest financial centres in the world.
8. Нью-Йорк та Лондон як глобальні фінансові центри.
9. International exchange and specialization.
9. Міжнародна спеціалізація та обмін товарами.
10. Exports and imports
10. Експорт та імпорт
11.Trade restriction
11. Обмеження на міжнародну торгівлю
12. General recommendation for business meetings
12. (Корисні поради стосовно проведення міжнародних зустрічей)
13. Tips for holding international meetings
13. Корисні поради стосовно проведення міжнародних переговорів
14. What do employers say
14. (становлення до наукового ступеня МВА у різних країнах)
15. Company structure. Doing the business.
15. (Організаційна структура міжнар.компаній. Ведення бізнесу).
16. Doing business in the 21st
16. Ведення бізнесу в 21 ст.
17. New markets entering strategies
17. Стратегії входження на нові ринки
18. Company merger (confluence)
18. Міжнародне злиття компаній.
19. International Development
19. (Міжнародний економічний розвиток)
20. Case study: Ford and Honda (The Global Company).
20. Різні шляхи виходу на глобальні ринки на прикладі Ford and Honda
21. Організація виробництва для досягнення успіху на
глобальних ринках
21. (Global production: how be successful on global markets)
22.World trade organizations
22. Світові торгівельні організації.
23.Cultural specifies to enter a new market
23. Врахування культурних відмінностей при входженні на нові ринки
24 Ways to protect domestic market from foreign competition
24. Шляхи захисту вітчизняного ринку від іноземних конкурентів
25. Theories of International Trade
25. (Теорії Міжнародної Торгівлі)
26. Globalisation Factors
26. Чинники глобалізації
27 Foreign investment into LDC’s economy
27. Іноземні інвестиції в економіку найменш розвинутих країн
28 Foreign aid and investment in less developed countries
28. Іноземна допомога найменш розвинутим країнам
29. Measuring the effectiveness of international trade
29. Вимір ефективності міжнародної торгівлі
30. Barriers to International Trade
30. Обмеження міжнародної торгівлі (бар»єри)

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь