Мікроекономіка – план конспекту лекцій

Мікроекономіка: план конспекту лекцій.

Тема 1. Вступ до курсу мікроекономіки
1.1. Предмет мікроекономіки
1.2. Економічний вибір
1.3. Інструментарій мікроекономіки

Тема 2. Аналіз попиту і пропозиції
2.1. Ринковий механізм
2.2. Попит. Закон попиту. Фактори, що впливають на зміну попиту
2.3. Пропозиція. Закон пропозиції. Фактори, що впливають на зміну пропозиції
2.4. Ринкова рівновага

Тема 3. Еластичність попиту та пропозиції.
3.1. Еластичність: поняття, види і форми
3.2. Еластичність попиту за ціною
3.3. Еластичність пропозиції за ціною
3.4. Еластичність попиту за доходом
3.5. Перехресна еластичність попиту
3.6. Дугова еластичність попиту

Тема 4. Поведінка споживача і теорія граничної корисності
4.1. Споживчий вибір і теорія граничної корисності
4.2. Альтернативний підхід: ефект доходу та ефект заміни
4.3. Аналіз рівноваги у споживанні на основі кривих байдужості

Тема 5. Ринковий попит
5.1. Обчислення ринкового попиту
5.2. Утворення споживчого надлишку
5.3. Вигода виробника і взаємна вигода від торгівлі
5.4. Мережеві зовнішні впливи

Тема 6. Теорія виробництва
6.1. Підприємство як господарюючий суб’єкт
6.2 Технологія виробництва і виробнича функція
6.3. Виробництво в короткостроковому періоді
6.4. Виробництво в довгостроковому періоді
6.5. Віддача від масштабів

Тема 7. Витрати виробництва
7.1. Економічні витрати
7.2. Витрати виробництва у короткостроковому періоді
7.3. Витрати виробництва у довгостроковому періоді
7.4. Економія на масштабах

Тема 9. Максимізація прибутку і конкуруюча пропозиція
9.1. Максимізація прибутку в короткостроковому періоді: два підходи
9.2. Крива пропозиції фірми в короткостроковому періоді
9.3. Довгострокова рівновага в умовах досконалої конкуренції

Тема 10. Влада над ринком: монополія та монопсонія
10.1. Види монополії
10.2. Рівновага монополії в короткостроковому і довгостроковому періоді
10.3. Монопольна влада
10.4. Цінова дискримінація
10.5. Економічні наслідки монополії
10.6. Монопсонія

Тема 11. Теорія олігополії
11.1. Концентрація ринку
11.2. Теорія ігор і поведінка олігополії
11.3. Моделі поведінки олігополії у сфері ціноутворення
11.4. Економічна ефективність олігополії

Тема 12. Монополістична конкуренція
12.1. Нецінова конкуренція
12.2. Визначення ціни та обсягу виробництва
12.2. Рівновага в короткостроковому та довгостроковому періодах
12.3. Економічні наслідки монополістичної конкуренції

Тема 13. Ціноутворення на ринку ресурсів
13.1. Формування цін на ресурси
13.2. Попит на ресурси відповідно до теорії граничної продуктивності
13.3. Галузевий і ринковий попит на ресурс
13.4. Галузева і ринкова пропозиція ресурсів
13.5. Визначення оптимального співвідношення ресурсів

Тема 14. Використання ресурсів
14.1. Особливості ринку праці. Заробітна плата
14.2. Ринок землі і природних ресурсів. Економічна рента
14.3. Ринок капіталу і процентна ставка
14.4. Економічний прибуток

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *