Маркетингове дослідження ринку (курсовий проект)

В даному курсовому проекті проведено ґрунтовне дослідження ринку комп’ютерів. Проаналізовано ринок країн трьох потенційних експортерів. Проведений ретельний аналіз з метою визначення іноземного партнера для однієї з українських компаній, що працює…

Міжнародне економічне право (підручник)

Це — друге перероблене та доповнене видання в Україні підручника з міжнародного економічного права як однієї з нових і важливих галузей міжнародного публічного права. На основі аналізу міжнародно-правових актів та…

Міжнародне економічне право (конспект лекцій)

Для урегулювання міжнародних економічних відносин користуються нормами міжнародного економічного права (МЕП). Існує кілька концепцій міжнародного економічного права. Концепція — слово латинського походження, що в перекладі на українську мову означає розуміння…

Міжнародне економічне право – список питань до екзамену

Список питань: 1. Міжнародні економічні відносини. Їх зміст і значення. 2. Поняття міжнародного економічного права 3. Система міжнародного економічного права 4. Джерела міжнародного економічного права 5. Принципи міжнародного економічного права…

Облік ЗЕД (конспект лекцій)

За кордоном бухгалтерський облік часто називають основою бухгалтерського обліку і вважають мовою ділової активності. Він широко використовується в діловому світі для опису взаємовідносин між різними організаціями, установами, капіталами, фірмами тощо…

Складання конкурентного листа

Міжнародна торгівля є засобом, за допомогою якого країни можуть розвивати спеціалізацію, підвищувати продуктивність своїх ресурсів і в такий спосіб збільшувати загальний обсяг виробництва. Суверенні держави,як окремі особи і регіони,можуть вигравати…

Міжнародний облік ЗЕД (конспект лекцій)

Облік — це процес, який складається з операцій спостереження, сприйняття, вимірювання та фіксації (реєстрації) фактів, явищ природи чи суспільного життя. Якщо процес обліку здійснюється над господарськими об’єктами, то такий облік…

Бакалаврська Кваліфікаційна Робота: методичні рекомендації

Бакалаврська Кваліфікаційна Робота: методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів 6 0502 Менеджмент і адміністрування 6 0501 “Економіка і підприємництво“ усіх форм навчання / Укл О Є Кузьмін,…

Особливості побудови тарифів на прикладі страхування вантажів

Будь-який вид страхування вимагає здійснення розрахунків страхових тарифів та страхових премій, в результаті яких визначаються витрати на здійснення страхування відповідного об’єкта (надання відповідної страхової послуги, в тому числі й міжнародної).…

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (курс лекцій)

Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної Ради від 22 лютого 2000 року зазначається необхідність переходу підприємств…