Консерватизм в оцінці інвестицій

Оцінка інвестицій — оцінка можливих майбутніх витрат і доходів, що можуть виникнути в результаті інвестицій у даний проект протягом очікуваного терміну його дії. Оцінка інвестицій включає оцінку ризиків і чутливості проекту, тобто того, в якому ступені можливі помилки в прогнозах можуть уплинути на очікувані результати за даним проекту. Така оцінка допомагає прийняти рішення про тім, чи варто вкладати ресурси в даний проект.

Консерватизм в оцінці інвестицій — принцип обачності – загальноприйнятий принцип обліку інвестицій, що припускає певний ступінь обережності в оцінці інвестицій, необхідних у виробництві розрахунків

Залишити відповідь