Фінансово-кредитна система Росії

Сучасна кредитна система Росії є дворівневою: перший рівень – центральний банк Російської Федерації, другий рівень – комерційні банки та інші фінансово-кредитні установи, які здійснюють окремі банківські операції.
Кредитна система включає банк Росії, банки, філії і представництва іноземних банків, небанківські кредитні організації, спілки та асоціації кредитних організацій, банківські групи та холдинги.
ЦБ РФ є головним банком держави. Він незалежний від розпорядчих і виконавчих органів влади. ЦБ РФ – економічно самостійне установа. Він здійснює свої витрати за рахунок власних доходів. Основними цілями діяльності ЦБ РФ є: захист і забезпечення стійкості рубля, в тому числі і його купівельної спроможності і курсу по відношенню до іноземних валют; розвиток і зміцнення банківської системи, забезпечення ефективного і безперебійного функціонування системи розрахунків. ЦБ РФ розробляє і проводить єдину державну грошову політику, спрямовану на забезпечення стійкості рубля; монопольно здійснює емісію готівкових грошей і організовує їх обіг, встановлює правила здійснення розрахунків, проведення банківських операцій, нагляд за їх діяльністю; здійснює валютний контроль та ін функції.
До основних функцій центрального банку відносяться наступні:
1. Емісійна функція, що зберігає своє значення, як особистість оскільки як і раніше необхідна для значної частини платежів і забезпечення ліквідності кредитної системи, яка повинна мати кошти остаточного погашення боргових зобов’язань.
2. Функція акумулювання і зберігання касових резервів для комерційний банків, тобто кожен банк – член національної кредитної системи зобов’язаний зберігати на резервному рахунку в Центральному банку суму в певній пропорції до розміру його внесків. Одночасно Центральний банк по традиції є охоронцем офіційних золотовалютних резервів країни (офіційні валютні резерви Росії на 23 жовтня 2009 року склали 429,3 млрд. доларів США, а запаси золота – 523,7 тонн.).
3. Функція кредитування комерційних банків, характерна для соціалістичної економіки при державній монополії на кредитну діяльність, а також для перехідного періоду, що супроводжується браком коштів в руках приватних фінансових інститутів. Менш виявляється вона в розвиненій ринковій економіці, де подібне кредитування існує переважно в періоди фінансових труднощів.
4. Надання кредитів і виконання розрахункових операцій для урядових органів, оскільки в бюджетах різного рівня акумулюється до половини і більш ВВП країн. Дані кошти нагромаджуються на рахунках в центральних банках і витрачаються з них. При цьому, центральні банки ведуть рахунки урядових установ і організацій. Крім того, вони здійснюють операції з державними цінними паперами, надають державі кредит в формі прямих короткострокових і довгострокових позик або купівлі державних облігацій. Центральні банки також проводять за дорученням урядових органів операції із золотом і іноземною валютою.
5. Клірингова функція або функція проведення безготівкових розрахунків. Так, у ряді країн центральний банк веде операції по загальнонаціональному клірингу, виступаючи посередником між комерційними банками, розташованими в різних районах країни. Прикладом загальнонаціональної розрахункової палати може служити Федеральна резервна система Сполучених Штатів.
Другий рівень банківської системи представлений широкою мережею комерційних банків. Забезпечують кредитно-розрахункове обслуговування суб’єктів господарського життя. Виділяють декілька їх функцій: акумулювання безстрокових депозитів, або ведення поточних рахунків, і оплата чеків, виписаних на ці банки та надання кредитів підприємцям. Особлива заслуга комерційних банків також полягає в здійсненні розрахунків в масштабах усього національного господарства. На базі їх операцій виникають кредитні гроші (чеки, банківські векселі). Поряд з комерційними банками функціонують так само спеціальні банки. До них належать іпотечні банки, що кредитують під заставу нерухомості; земельні банки, що займаються кредитуванням під заставу земельних ділянок, інвестиційні, які здійснюють операції з випуску і розміщення цінних корпоративних паперів. Система спеціальних банків в силу недосконалості та відсутності необхідної законодавчої бази тільки починає складатися.
Особливе місце в кредитній системі займає Зовнішекономбанк, перетворений в банк з обслуговування зовнішнього боргу Російської Федерації, а так само Банк реконструкції та розвитку, створений державою для фінансування урядових цільових програм загальнодержавного і регіонального характеру з використанням бюджетних ресурсів на видачу пільгових кредитів.
У кредитній системі в інституційному плані можна виділити холдинги, групи та інші об’єднання банків.
Холдинги створюються шляхом отримання основної кредитної організації. У силу переважної участі в статутному капіталі однієї або декількох кредитних організацій або відповідно до укладеного договору можливості підприємства визначати прийняте ними рішення. Група кредитних організацій утворюється для спільного здійснення банківських операцій на основі укладання відповідного договору.
Крім банківських установ в другій рівень кредитної системи входять так само спеціальні фінансово-кредитні інститути. В їх діяльності можна виділити, як правило, одну або дві банківські операції, на здійснення яких потрібне отримання ліцензії ЦБ РФ. Вони мають звичайно специфічну клієнтуру. Спеціалізовані кредитно-фінансові інститути включають банківські і небанківські організації, що спеціалізуються на певних видах кредитування. Так, зовнішньоторговельні банки спеціалізуються на кредитуванні експорту та імпорту товарів, а іпотечні банки і компанії – на наданні довгострокових позик під заставу нерухомості (землі і будов).

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *