Локальна ринкова експансія як проміжний етап у формуванні ТНК

У міру розвитку своєї діяльності на зарубіжному ринку фірма, зазвичай, зіштовхується з необхідністю вирішення нового комплексу завдань та проблем, а саме:

• прискорення проникнення на ринок та адаптація або розроблення нових продуктів із врахуванням специфіки місцевого попиту;
• розвиток своїх конкурентних переваг на новому ринку і забезпечення адекватної реакції на політику конкурентів, особливо в галузі ціноутворення і стимулювання збуту;
• формування і заохочення ініціативи та мотивації місцевого менеджменту;
• забезпечення ефективного використання місцевих активів, зокрема оптимізація організації управління збутом і просуванням товарів;
• формування і розвиток контактів з місцевими діловими інститутами;
• використання і розвиток інфраструктури бізнесу в зарубіжній країні (транспортні системи, телекомунікації, засоби масової інформації, фінансові інститути тощо).
Під впливом перерахованих вище завдань відбувається переорієнтація міжнародної стратегії фірми на пошук нових напрямків для зростання і розширення діяльності. Головна увага зосереджується на забезпеченні росту і виявленні нових можливостей в країнах, де вже сформована база для функціонування.
Реалізація цієї стратегії здійснюється на основі регіоцентристської концепції управління, що передбачає значне залучення місцевого менеджменту у вирішення ключових проблем.
На цьому етапі багато фірм намагаються досягти максимального ступеня амортизації витрат, пов’язаних з початковим виходом па ринок, а також витрати на вивчення і адаптацію до місцевих умов конкуренції, формування контактів з рекламними агентами і дистриб’юторами тощо. Часто це може бути досягнуто за рахунок розширення асортименту продуктів, що пропонуються на ринок.
Отже, маркетингова політика фірми на етапі локальнії ринкової експансії базується не лише на адаптації і модифікації існуючих продуктів, але і на розвитку та використанні нових товарів і торгових марок. Головними критеріями у виборі конкретних дій на цьому етапі є потенціал розвитку місцевого ринку і економія від масштабів діяльності.

Залишити відповідь