Економічні терміни на англійській мові, які має знати кожен

Для того, щоб вести бізнес з іноземними партнерами, необхідно орієнтуватись в специфічних економічних термінах в англійській мові. Адже у вас не завжди буде під рукою економічний англо-український словник із перекладом. Ми зібрали для вас часті у використанні економічні слова і фрази англійською мовою і їх переклад, які вам допоможуть краще зрозуміти англомовні тексти.

Робоча сила

Business units – бізнес-одиниці
Country managers – регіональні менеджери
Delayering process – процес затримки
High birth rates – високій рівень народжуваності
Project teams – проектні команди
Rapid population grow – швидке зростання чисельності населення
Shortage of skilled labor – нестача кваліфікованої робочої сили
Subsistence level — прожитковий рівень
Sweatshop conditions – погані умови праці

Торгівля

balance-of-payments deficit – дефіцит платіжного балансу
balance-of-payments surplus – активне сальдо платіжного балансу
changes in product availability — коливання в забезпеченні ринку товарами
domestic market — внутрішній ринок
export — вивезення, експорт
foreign trade balance — баланс міжнародної торгівлі
import — ввезення, імпорт
import-competing industries – імпортні конкуруючі галузі
international market — міжнародний ринок
LDC (less developed country) — країна, що розвивається
limit the quantity of a good imported or exported – обмеження на кількість експорту або імпорту товарів
market shortage — недостатня ринкова пропозиція
prohibition of trade in certain goods – заборона торгівлі окремими товарами
restrict international trade – обмежувати міжнародну торгівлю
slope — нахил
surplus — активне сальдо торговельного балансу
trade deficit — дефіцит торговельного балансу
trade-adjustment assistance — компенсація втрат від міжнародної торгівлі
transportation costs — транспортні витрати

Угоди та контракти

advantages – мати переваги
barter — міняти, обмінювати
clear lines of communication – прозорі лінії комунікації
coincident wants — потреби, що збігаються
conversely — навпаки
interfere in transactions – втручатися в угоди
international transaction — міжнародна угода
reciprocal wants — взаємні потреби
to benefit — отримувати користь
to restrict — обмежувати
transaction — справа, угода; ведення ділових операцій

Виробництво

acquisition – надбання
adjust – приводить до порядку
advantage – перевага
assembly operation – операції зі збирання
assembly plants – заводи із збирання
change the range of products (mix of output) – змінювати номенклатуру продукції
cost driven approach – підхід на зниження витрат
domestic industries — національна економіка
global economies of scale – економія від масштабу
infrastructure — інфраструктура
manufacturing conditions – виробничі умови
manufacturing network – структура виробництва
mix of output — номенклатура продукції
outsourcing – зовнішні закупівлі
product lines – виробничі лінії
production unit – виробництво одиниці
productivity — продуктивність
suffer losses – зазнати збитків
surplus — надлишок

Дохід і валюта

appreciation of currency — підвищення валютного курсу, ревальвація валюти
Average incomes – середній прибуток
debt servicing — обслуговування боргу, капітальної суми боргу або відсотків
demand for foreign exchange — попит на іноземну валюту
domestic currency — національна валюта
exchange rate — валютний курс
flexible exchange rate — гнучкий валютний курс
foreign currency — іноземна валюта
foreign exchange market — ринок іноземної валюти
foreign-exchange market — ринок іноземної валюти
gold reserve — золотий запас
gold standard — золотий стандарт
hard currency — тверда конвертована валюта
rate — курс, коефіцієнт
relative interest — rate changes — відносні коливання відсоткової ставки за вкладом
revenue — прибуток; джерело прибутку
source of income – джерело прибутку
supply of foreign exchange — пропозиція іноземної валюти
to eliminate fluctuations – зменшити коливання валюти
value of currensy – вартість валюти
World Bank — Світовий банк

Податки і державна політика

administrative red tape – адміністративне регулювання
bureaucratic setup – бюрократична система
dumping — демпінг; розвантажування
embargo — ембарго
executives – урядовці, керівництво
protective tariff — пільговий тариф для вітчизняного виробника
quota — квота
revenue tariff — тариф на прибуток
tariff — тариф
to levy — оподаткувати
trade barriers – торгівельні бар’єри

Менеджмент, бізнес

add – додавати
approach – приблизитись
augmenting – підсилювати
borrowing – позичений
borrowing needs – потреби в запозиченні
business entities – господарюючі суб’єкти
by contrast – на відміну
capital employed – вкладання грошей
close links – тісні зв’язки
company objectives – мета компанії
competitive edge – конкурентна перевага
conclusion – висновок
customercentric approach – орієнтація на споживача
decline – приходити в розпач, знижуватись
delayering – затримка
dimension – розміри, вимір
eminent – видатний
environment – середовище
especially – oсобливо
evolve – розвиватися
facility – зручність, засоби, можливості
flat organizational structure – пряма організаційна структура
flexible – гнучкий
flopped – провалився
freedom to innovate – свобода інновації
issue – питання, предмет спора, початок
network – сітка, мережа
notion – поняття, уява
original strategy – первісна стратегія
outsourcing – аутсорсинг
previous – попередній
pull the plug – перекрити кисень
requires – потреби
rival – суперник, конкурент
set up – структура/система
significant – значний, важливий
simultaneous – одночасний
software company – компанія по п/з
speedy decision making – швидке прийняття рішень
split up – розпалася
spread – поширювати
suffer – страждати
suitable – відповідний
swift – швидкий
target – цільовий
target markets – цільовий ринок
to amend – виправляти, вносити зміни
to attune – настроювати, погоджувати
to be in charge of – відповідати за
to comprise – складатися з
to exploit – розробляти, експлуатувати
to fend – доглядати, стежити
to promote – спонукати
to remain – залишатися
traditional hierarchical structure – традиційна ієрархічна структура
watchword – гасло

Залишайте в коментарях фрази, які на вашу думку будуть корисними для тих, хто вивчає економіку англійською.

 

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *