Діагностика використання основних фондів підприємства в умовах здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності

Мета роботи: засвоєння студентами техніки економічного оцінювання проектів на підприємствах з метою виявлення оптимальних шляхів розвитку та можливостей розширення у міжнародному масштабі.

В ході запровадження на підприємстві заходу щодо оновлення технологічної лінії збільшиться кредиторська заборгованість і зменшення капіталу. Рентабельність власного капіталу зменшиться. Проте відбудеться збільшення балансового прибутку і виручки від реалізації. Відбудеться збільшення активів підприємства. За допомогою запровадження на підприємства заходу з оновлення технологічної лінії відбудеться скорочення собівартості продукції на 40.508 тис. грн.. Здійснюється економія на заробітних платах виробничого персоналу.
В майбутньому прогнозується подальше зменшення собівартості продукції, збільшення прибутків, зменшення кредиторської заборгованості по оновленій технологічній лінії. Також прогнозується вихід на міжнародні ринки згідно розрахованих показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
На базі розрахованих показників ефективності зовнішньоекономічної діяльності можна дійти висновку, що підприємству вигідно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, оскільки витрати на закупівлю товарів на внутрішньому ринку є більша за сукупну вартість закуплених товарів на іноземному ринку на 1.84 тис. грн.. Щодо розміру прибутку, то він є більший від експортної діяльності порівняно з прибуток, отриманий від реалізації аналогічного обсягу продукції на внутрішньому ринку на 1.83 тис. грн..

Лабораторна робота № 8
З курсу «БЮДЖЕТУВАННЯ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙ»
На тему: « Діагностика використання основних фондів підприємства в умовах здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності »

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь