Діагностика фінансового стану та ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства

Мета роботи: вивчення основних аспектів проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках ЗЕД на підставі здійснення діагностики його фінансово стану за коефіцієнтним методом.

Проаналізувавши форми фінансової звітності Заводу ВАТ « ЛАЗ-інструмент » проведено вивчення основних аспектів проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках ЗЕД на підставі здійснення діагностики його фінансово стану за коефіцієнтним методом.
Згідно фінансової звітності можна зробити висновки про достатньо прибуткову та рентабельну його діяльність, адже протягом трьох років не спостерігаються збитки. Коефіцієнт зносу основних засобів показує частку зносу, тобто зменшення початкової вартості ОЗ внаслідок відповідає нормативним значенням щодо зменшення. Коефіцієнт оновлення і коефіцієнт вибуття не розглядалися, оскільки протягом цих трьох років не відбувалося оновлення чи вибуття основних засобів. Індекс постійного активу у 2004 зростав у 2005 впав а у 2006 році знову спостерігалася тенденція до росту. Коефіцієнт реальної вартості майна коливався в межах 0,64-0,46. Коефіцієнт покриття протягом 2004-2006 років більше 1, що є оптимальним значенням для цього показника. Коефіцієнт швидкої ліквідності був більшим свого оптимального значення 0,6-0,8 і він відображає прогнозні платіжні можливості підприємства за умови вчасного проведення розрахунків. Коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом трьох років був більшим від нуля та спостерігалась тенденція зростання (оптимально для цього показника), він є найжорстокішим критерієм платоспроможності,що показує яку частину поточних зобов’язань підприємство може за необхідності погасити в зазначений період. Чистий оборотний капітал протягом розглянутих років більший від нуля, що є позитивним чинником.

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5
з курсу
«Бюджетування ЗЕД підприємства»
на тему:
«Діагностика фінансового стану та ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства»
“ЛАЗ-інструмент”

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *