Державне регулювання економіки (конспект лекцій)

Державне регулювання економіки – конспект лекцій для базового напряму
6.0501 “Економіка і підприємництво” усіх форм навчання:
О.О. Жовтенецька. – Львів: Видавництво Національного університету
“Львівська політехніка”, 2007. – 120 с.
Викладено теоретичні засади формування стратегії соціально-
економічної політики держави; сутність, форми та методи державного
регулювання економіки; методологічні та організаційні основи соціально-
економічного прогнозування, макросейсмічного планування та державного
програмування; механізми реалізації бюджетної, податкової, грошово-
кредитної, структурної, інвестиційної, зовнішньоекономічної, цінової, антиінфляційної, регіональної, соціальної та екологічної політики.

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь