Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства (розрахунки в excel)

Впровадження та реалізація бюджетування на багатьох підприємствах пов’язані зі значними труднощами, у тому числі й зумовленими нерозумінням працівниками сутності та переваг бюджетування.
Бюджетування допомагає визначити та оцінити життєздатність та конкурентоспроможність окремих видів діяльності, робіт, послуг, продукції, проектів, також передбачити можливі доходи та витрати, прибутки та збитки, надходження та видатки, активи та пасиви, рівень платоспроможності та ліквідності, виявити резерви та можливі зниження витрат.
При використанні бюджетних систем усі витрати на підприємстві стають об’єктами ретельного планування, контролювання та регулювання, особливо за виділення центрів відповідальності. Це сприяє забезпеченню оперативного обліку та контролю витрат за місцями їх виникнення, запобігає виникненню необґрунтованих витрат та забезпечує використання обмежених організаційних ресурсів за призначенням відповідно до сформованих бюджетів.
За допомогою бюджетування досягається відповідний рівень платоспроможності за рахунок удосконалення управління грошовими потоками. Формування зведеного та часткових бюджетів руху грошових коштів (бюджетів надходжень та видатків) створює можливості для прогнозування майбутньої ситуації з платежами, дозволяє запобігати касовим розривам на засадах прийняття оперативних управлінських рішень, що можуть стосуватись залучення зовнішніх джерел фінансування, зміни умов оплати при роботі з постачальниками та споживачами, удосконалення управління кредиторською та дебіторською заборгованістю.
Звичайно, існує і низка негативних явищ (проблема узгодження між економічними, бухгалтерськими та податковими підходами визнання доходів та витрат; проблема адаптації іноземних програмних та технічних засобів до умов функціонування вітчизняних підприємств; недостатня кваліфікація працівників для роботи з бюджетними системами), які виникають в процесах впровадження бюджетних систем на підприємствах. Проте вони вважаються не суттєвими дивлячись на вище перераховані переваги впровадження технології бюджетування на організаціях.

У курсовому проекті здійснено економічне та фінансове обґрунтуванні діяльності підприємства, яке є активним учасником зовнішньоекономічної діяльності. При цьому базою для виконання курсового проекту є інформація про планові обсяги виробничо-господарської діяльності, умови співпраці із іноземними контрагентами (у тому числі умови ІНКОТЕРМС-2000), схеми надходження та виплат грошових коштів, інформація про формування собівартості, нарахування митних та податкових платежів при здійсненні експортно-імпортної діяльності, нарахування амортизації за податковим методом, розрахунок відрахувань на соціальне страхування залежно від фонду оплати працівників.

1. Прогноз збуту продукції 5
2. План-графік надходження коштів за реалізовану продукцію 6
3. Виробнича програма 7
4. Кошторис прямих витрат на матеріали 8
5. Плани-графіки виплат грошових коштів за матеріали 9
6. Кошторис прямих витрат на заробітну плату 11
7. План-графік виплат грошових коштів за заробітною платою 12
8. Кошторис загальновиробничих витрат 13
9. Плани-графіки розрахунків за загальновиробничими витратами 15
10. Кошторис адміністративних витрат 16
11. Плани-графіки розрахунків за адміністративними витратами 17
12. Кошторис витрат на збут 18
13. План-графік розрахунків за витратами на збут 19
14. Бюджет доходів та витрат 20
15. Бюджет руху грошових коштів 21
16. Визначення потреби у фінансуванні та формування схеми кредитування 22

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ
із дисципліни “ Бюджетування ЗЕД підприємства”
на тему:
“ Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства ”
+ розрахунок формул в excel

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь