Бюджетування – запитання для підготовки

х контрольних запитання для самоконтролю чи підготовки до екзамену:

1. Розкрийте передумови виникнення бюджетування на теренах країн колишнього СРСР.
2. Охарактеризуйте правові особливості застосування бюджетування в Україні.
3. Надайте змістове означення терміна “бюджетування”
4. Надайте функціональне означення терміна “бюджетування”.
5. Охарактеризуйте сутність та елементи бюджетної системи
підприємства.
6. Сформулюйте основні запитання, що виникають на підприємствах при впровадженні бюджетування.
7. Яка основна ціль впровадження бюджетної системи на підприємстві?
9. Наведіть приклади успішного впровадження та використання бюджетування на вітчизняних та іноземних підприємствах. З таких підприємств можна назвати
10. Назвіть основні результати, які отримуються підприємствами від впровадження та використання бюджетування.
11. Порівняйте результативність від застосування бюджетування на підприємствах різних розмірів.
12. Які переваги створює бюджетування для підприємств?
13. Охарактеризуйте економічні проблеми впровадження та застосування бюджетних систем на підприємстві.
14. Охарактеризуйте технічні проблеми впровадження та застосування бюджетних систем на підприємстві.
15. Охарактеризуйте організаційні проблеми впровадження та застосування бюджетних систем на підприємстві.
16. Охарактеризуйте соціальні проблеми впровадження та застосування бюджетних систем на підприємстві.
17)Охарактеризуйте часові проблеми впровадження та застосування бюджетних систем на п-стві:
18)Вкажіть пріоритетність проблем впровадження та використання бюджетування на вітчизняних п-ствах:
19)Розкрийте особливості формування терміна”бюджет” в історичному ракурсі:
20)Надайте змістове означення “бюджет”:
21)Надайте функціональне означення терміна “бюджет”
22)Наведіть ознаки класифікації бюджетів п-ства
23)Які види бюджетів виділяють за тривалістю бюджетного періоду?
24) Які види бюджетів виділяють за відповідністю ресурсної частини та частини потреб?
25)Які види бюджетів виділяють за обєктом бюджет-ня?
26) Які види бюджетів виділяють за способом перенесення витрат на продукцію?
27) Які види бюджетів виділяють за цільовим призначенням?
28)Які види бюджетів виділяють за впливом обсягу в-цтва на рівень витрат?
29) Які види бюджетів виділяють за видами витрат?
30)Які види бюджетів виділяють за способом врахування витрат?

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *