АУДИТ – навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни

Посібник підготовлено відповідно до програми з нормативної дисципліни «Аудит», яку включено до навчального плану підготовки бакалаврів спеціальності «Облік і аудит». Він вирішує проблему забезпечення студентів навчально-методичними матеріалами для самостійної роботи. До кожної теми подано: методичні поради до вивчення теми з коротким викладенням навчального матеріалу; навчальні завдання; програмні питання; рекомендована література. У кінці посібника подано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань студентів, термінологічний словник основних понять, список рекомендованої літератури для поглибленого вивчення дисципліни та додатки. За допомогою посібника студенти отримають базову підготовку з теорії аудиту і зможуть навчитися виконувати практичні завдання
з аудиту фінансової звітності та надання інших аудиторських послуг.
Для студентів економічних вузів і факультетів, спеціалістів-практиків
та інших зацікавлених читачів.
Аудит: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. /
А 93 В. Я. Савченко, В. О. Зотов, С. А. Кириленко та ін. — К.:
КНЕУ, 2003. — 268 с.
Зміст:
Вступ 3
Програма дисципліни «Аудит» 5
Модуль 1. Теорія аудиту 5
Модуль 2. Методика аудиту 7
Тематичний план дисципліни 9
Тема 1. Сутність та предмет аудиту 12
Тема 2. Організація аудиту 24
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності 40
Тема 4. Аудиторський ризик 48
Тема 5. Вибіркове дослідження в аудиті 62
Тема 6. Помилки та шахрайство 77
Тема 7. Планування аудиту 87
Тема 8. Аудиторські докази 100
Тема 9. Робочі документи аудитора 109
Тема 10. Аудиторський висновок 116
Тема 11. Аудит активів 130
Тема 12. Аудит пасивів 150
Тема 13. Спеціальні види аудиту 169
Тема 14. Аудиторські послуги 185
Тема 15. Внутрішній аудит 191
Тема 16. Аудит у комп’ютерному середовищі 208
Тема 17. Інформаційне та технічне забезпечення аудитор-
ської діяльності 219
Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань
студентів з дисципліни «Аудит» 225
Термінологічний словник основних понять 232
Додатки 246
Рекомендована література для поглибленого вивчення курсу 263

посилання на цей документ на сайті-джерелі більше не доступне. Залишіть свій коментар та фінансово підтримайте проект, щоб пришвидшити пошук альтернативного джерела.

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *