Облік та аудит (конспект лекцій)

Облік та аудит (конспект лекцій):
1. Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів.
2. Методика розрахунку амортизації основних засобів.
3.Облік амортизації основних засобів
4. Облік надходження основних засобів.
5. Облік вибуття ОЗ
6. Облік природних ресурсів та їх надходження
7-8. Оцінка та облік витрат при придбанні довгострокових активів (цього питання фактично немає, тому як попаде – написати хоч наступне)
9. Концепції нарахування зносу (амортизації)
10-12. Методи нарахування зносу. Вплив кожного з методів нарахування зносу на показники фінансової звітності. Вплив кожного з методів нарахування зносу на обіг грошових коштів.
13. Оцінка дебіторської заборгованості
14. Відображення у звітності дебіторської заборгованості.
15. Внутрішній контроль грошових коштів
19. Короткострокові фінансові вкладення
20. Правило нижчої вартості.
21. Оцінка та відображення у звітності короткострокових фінансових вкладень.
22. Оцінка та відображення у звітності рахунків до отримання.
23. Класифікація рахунків до отримання
24. Проценти по рахунках до отримання.
25. Оцінка короткострокових вкладень
26. Депозитні сертифікати
27. Торговельна дебіторська заборгованість
28. Фінансові вкладення
29. Короткотермінові пасиви
30.Облік заробітної плати
31.Довготермінові пасиви
32. Облік доходів згідно з МСБО 18 «Доходи».
33. Міжнародна практика обліку виробничих витрат за методом «витрати-випуск>.
34.Відображення витрат, доходів і фінансових результатів у системі рахунків Англосаксонської системи обліку і у системі рахунків Континентальної (Європейської) системи обліку.
35.Види господарських товариств, їх характеристика
36. Облік капіталу партнерів (Облік змін у складі учасників товариства(партнерів)
37.Принципи розподілу прибутку підприємства
38. Розпуск і ліквідація товариства
39. Управлінський облік у міжнародних корпораціях
40. Xарактеристика корпорації і її типова організаційна структура
41. Акціонерний капітал та його типи
42. Облік акціонерного капіталу та звітування з нього
43. Бухгалтерський облік дивідендів
44. Корпорація та її основні переваги
45. Вимоги щодо грошових дивідендів
46. Управлінський облік
47. Порівняння обліку на виробництві з обліком у торгівлі
48. Виробничий звіт.
49. Рух інформації про виробничі витрати
50. Поняття умовного обсягу виробництва (не прислали – в книжці – ст.85)
51. Визначення та класифікація зобов’язань
52. Оцінка та облік зобов’язань
53. Облік заробітної плати та пов’язаних з нею відрахувань
54. Зобов’язання по лізингу (оренді)
55. Критерії зведення фінансових звітів
56. Фінансова звітність у процесі прийняття рішень
57. Облік операцій з придбання іноземної валюти
58. Облік експортних операцій
59. Облік операцій з продажу іноземної валюти.
60. Облік імпортних операцій
61. Сутність, предмет , об’єкт аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
62. Методи, завдання та етапи аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства

Скачати – файл тимчасово недоступний. Якщо він вам потрібний – подяка і написання коментарю може пришвидшити його перезалив.

Залишити відповідь