Локальна ринкова експансія як проміжний етап у формуванні ТНК

У міру розвитку своєї діяльності на зарубіжному ринку фірма, зазвичай, зіштовхується з необхідністю вирішення нового комплексу завдань та проблем, а…

Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств (курс лекцій)

Реформування системи бухобліку є складовою частиною заходів, орієнтованих на впровадження економічних відносин ринкового спрямування. У Посланні Президента України до Верховної…

Бюджетування

Відповіді на 194 контрольних запитання для самоконтролю чи підготовки до екзамену: 1. Розкрийте передумови виникнення бюджетування на теренах країн колишнього…

Місце бюджетування у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства

Місце бюджетування у системі управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства (лекція) Управління зовнішньоекономічною діяльністю організації доцільно розглядати як конкретну функцію менеджменту (конкретний…

Розроблення основних бюджетів підприємства в умовах ЗЕД

Мета роботи: набуття студентами практичних навичок з управління витратами на підприємстві шляхом розроблення планів-графіків, кошторисів та інших планових документів для…

Діагностика фінансового стану та ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства

Мета роботи: вивчення основних аспектів проведення комплексного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства в рамках ЗЕД на підставі здійснення діагностики його фінансово…

Діагностика використання основних фондів підприємства в умовах здійснення ним зовнішньоекономічної діяльності

Мета роботи: засвоєння студентами техніки економічного оцінювання проектів на підприємствах з метою виявлення оптимальних шляхів розвитку та можливостей розширення у…

Бюджетні системи

Конспект на тему бюджетних систем (pdf): Причини, що зумовили необхідність впровадження бюджетних систем чи їх елементів на вітчизняних підприємствах Результати…

Мікроекономіка

Мікроекономіка: конспект лекцій. Тема 1. Вступ до курсу мікроекономіки 1.1. Предмет мікроекономіки 1.2. Економічний вибір 1.3. Інструментарій мікроекономіки Тема 2….

Міжнародні економічні відносини (pdf)

У навчальному посібнику розглядається структура, основні тенденції та особливості сучасного розвитку міжнародних економічних відносин, механізм та специфіка їх реалізації. Міжнародні…


Інтернет реклама УБС