Економічні терміни на англійській мові, які має знати кожен

Для того, щоб вести бізнес з іноземними партнерами, необхідно орієнтуватись в специфічних економічних термінах в англійській мові. Адже у вас не завжди буде під рукою економічний англо-український словник із перекладом. Ми зібрали для вас часті у використанні економічні слова і фрази англійською мовою і їх переклад, які вам допоможуть краще зрозуміти англомовні тексти.

Rapid population grow – швидке зростання чисельності населення
Shortage of skilled labor – нестача кваліфікованої робочої сили
High birth rates –високій рівень народжуваності
Average incomes – середній прибуток
prohibition of trade in certain goods – заборона торгівлі окремими товарами
limit the quantity of a good imported or exported – обмеження на кількість експорт або імпорт товарів
restrict international trade – обмежувати м/н торгівлю
change the range of products (mix of output) – змінювати номенклатуру продукції
suffer losses – зазнати збитків
import-competing industries – імпортні конкуруючі галузі
to eliminate fluctuations – зменшити коливання
value of currensy-вартість валюти
interfere in transactions – втручатися в угоди
advantages – мати переваги
source of income – джерело прибутку
to benefit — отримувати користь
transaction — справа, угода; ведення ділових операцій
advantage — перевага
to restrict — обмежувати
revenue — прибуток; джерело прибутку
to levy — оподаткувати
surplus — надлишок
revenue tariff — тариф на прибуток
protective tariff — пільговий тариф для вітчизняного виробника
dumping — демпінг; розвантажування
administrative red tape – адміністративне регулювання
transportation costs — транспортні витрати
domestic market — внутрішній ринок
international market — міжнародний ринок
import — ввезення, імпорт
export — вивезення, експорт
barter — міняти, обмінювати
coincident wants — потреби, що збігаються
reciprocal wants — взаємні потреби
international transaction — міжнародна угода
conversely — навпаки
foreign currency — іноземна валюта
domestic currency — національна валюта
foreign exchange market — ринок іноземної валюти
rate — курс, коефіцієнт
exchange rate — валютний курс
foreign trade balance — баланс міжнародної торгівлі
slope — нахил
exchange rate — валютний курс
demand for foreign exchange — попит на іноземну валюту
supply of foreign exchange — пропозиція іноземної валюти
appreciation of currency — підвищення валютного курсу, ревальвація валюти
foreign-exchange market — ринок іноземної валюти
gold standard — золотий стандарт
balance-of-payments deficit — дефіцит платіжного балансу
balance-of-payments surplus—активне сальдо платіжного балансу
gold reserve — золотий запас
flexible exchange rate — гнучкий валютний курс
relative interest — rate changes — відносні коливання відсоткової ставки за вкладом
changes in product availability — коливання в забезпеченні ринку товарами
trade deficit — дефіцит торговельного балансу
surplus — активне сальдо торговельного балансу
domestic industries — національна економіка
mix of output — номенклатура продукції
embargo — ембарго
tariff — тариф
quota — квота
trade-adjustment assistance — компенсація втрат від міжнародної торгівлі
LDC (less developed country) — країна, що розвивається
productivity — продуктивність
subsistence level — прожитковий рівень
hard currency — тверда конвертована валюта
debt servicing — обслуговування боргу, капітальної суми боргу або відсотків
market shortage — недостатня ринкова пропозиція
infrastructure — інфраструктура
World Bank — Світовий банк
clear lines of communication – прозорі лінії комунікації
bureaucratic setup – бюрократична система
speedy decision making – швидке прийняття рішень
traditional hierarchical structure – традиц. ієрарх. структура
customercentric approach – орієнтація на спож.
freedom to innovate – свобода інновації
flat organizational structure – пряма орг. структура
product lines – в-во
target markets – цільовий ринок
project teams – проектні команди
delayering process – процес затримки
country managers – регіональні менеджери
business units – бізнес-одиниці
software company – компанія по п/з
company objectives – мета компанії
borrowing needs – потреби в запозиченні
business entities – господарюючі суб’єкти
set up – структура/система
flopped – провалився
outsourcing – аутсорсинг
competitive edge – конкурентна перевага

to exploit – розробляти, експлуатувати
rival – суперник, конкурент
by contrast – на відміну
to fend – доглядати, стежити
flexible – гнучкий
to amend – виправляти, вносити зміни
watchword – гасло
approach – приблизитись
to attune – настроювати, погоджувати
to be in charge of – відповідати за
to remain – залишатися
spread – поширювати
to promote – спонукати
executives – урядовий
original strategy – первісна стратегія
conclusion – висновок
global economies of scale – економія від масштабу
advantage – перевага
production unit – виробництво одиниці
requires – потреби
to comprise – складатися з
evolve – розвиватися
split up – розпалася
delayering – затримка
target – цільовий
borrowing – позичений
notion – поняття, уява
network – сітка, мережа
decline – приходити в розпач, знижув.
simultaneous – одночасний
previous – попередній
facility – зручність, засоби, можливості
environment – середовище
significant – значний, важливий
dimension – розміри, вимір
add – додавати
issue – питання, предмет спора, початок
suitable – відповідний
suffer – страждати
swift –швидкий
eminent – видатний
especially – oсобливо
pull the plug – перекрити кисень
augmenting – підсилювати
assembly plants – змонтовані заводи
adjust – приводить до порядку
assembly operation – операції зі збирання
manufacturing network – структура виробництва
trade barriers – торгівельні бар’єри
cost driven approach – підхід на зниження витрат
acquisition – надбання
outsourcing – зовнішні закупівлі
sweatshop conditions – погані умови праці
manufacturing conditions – виробничі умови
close links – тісні зв’язки
capital employed – вкладання грошей

Стаття 'Економічні терміни на англійській мові, які має знати кожен' опублікована 22/06/2017, 17:57 в 'Бібліотека, Міжнародна економіка '. Залиште коментар!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

4 + 2 =

...

Інтернет реклама УБС